Encyklopedie Plzně

Václav Klein

  ing. arch. Václav Klein


  • * 19.2.1890 Praha - Smíchov – † 22.9.1960 Plzeň


  • architekt a malíř v Plzni


  • vzdělání

   nižší reálka
   do 1909 vyšší průmyslová škola stavební v Praze na Žižkově
   1926–1932 Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství v Praze


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1907–1909 o prázdninách praxe u architekta Josefa Lamberta Hölzla v Břevnově
   od 1909 u stavitelské firmy Josefa Houdka v Plzni
   od 1910 městský úřad v Plzni (kanalizační oddělení)
   od 1920 v plzeňském historickém muzeu (založil stavební archiv, pořádal muzejní sbírky, organizoval výstavy)
   od 1934 Technický úřad v Plzni (oddělení pro výkon stavební řádu, od 1936 oddělení pozemních staveb)

  • odborné a zájmové organizace

   Kroužek přátel starožitností, Společnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky


  • poznámky

   sňatek 24. 8. 1918 s boženou, roz. Tillingerovou (nar. 1895)
   děti Miroslav (nar. 1919) a Jitka (nar. 1921)


  • prameny, literatura


  • stavby

   Čapkovo náměstí č. p. 1716
   Čapkovo náměstí 1/1716
   1937–1940 architekt
   Infekční pavilon
   Edvarda Beneše 13, 13b, d
   1940–1943 architekt
   Prokopova č. p. 102
   Prokopova 14/102
   architekt - budova Lidové university Husovy
   Bytový trojdům zaměstnanců Elektrických podniků města Plzně
   Slovanská alej
   1939–1940 architekt
   Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
   Smetanovy sady 2/179
   provedl úpravy pro účely Elektrických podniků města Plzně


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 23. 03. 2021