Encyklopedie Plzně

Josef Ignác Klotz

  Josef Ignác Klotz


  • * 13.2.1791 – † 30.4.1870 Plzeň


  • obchodní a podnikatel


  • měšťan od

   čestný měšťan plzeňský od 2. 9. 1867


  • vzdělání

   filosofická a právnická studia


  • zaměstnání

   od 1809 knihkupec
   1824 zvolen zástupcem obce plzeňské
   42 let působil v plzeňské obecní správě
   1842 člen správního výboru nově Měšťanského pivovaru
   1848 setník a velitel I. setniny národní gardy plzeňské a člen správní rady tohoto sboru
   od 31. 5. 1848 člen užšího obecního výboru
   1850–1868 první městský radní (referát obecních staveb mimo Plzeň, patronátní komisařství)
   26. 6. 1851 – 25. 5. 1855 zástupce státního návladnictví při c. k. krajském soudu v Plzni

  • odborné a zájmové organizace

   od 1862 čestný člen Spolku lásky k bližnímu sv. Antonína


  • obrazy

   img0896.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 05. 11. 2020

Domovský arch - Josef Idnác Klotz. Zdroj: AMP, Archiv města Plzeň - domovská příslušnost.