Encyklopedie Plzně

Adolf Kopecký

  Adolf Kopecký


  • * 17.5.1857 Stříbro – † 27.6.1920 Plzeň


  • malíř v Plzni


  • bydliště

   1899–1900 pobyt v Paříži kvůli studiu v muzeích a knihovnách


  • vzdělání

   obecná škola v Plzni
   dvě třídy gymnázia v Plzni
   soukromá obchodní akademie v Segnici v Bavorsku
   Vzdělávací ústav Burion-Röchly v Clendy u Ivervony (Švýcarsko), kde se učil moderním jazykům

   1876 zkouška pro dosažení práva jednoroční služby vojenské
   1877 zkouška pro úředníky c. k. vojenské zásobárny a ze státního účetnictví

   1888–1889 žák malířské akademie v Praze
   1888/1889 žák školy prof. Pirnera


  • zaměstnání

   1876–1877 vojenská dobrovolnická služba
   1877–1888 oficiál vojenské zásobárny

   od 1889 samostatná průmyslnická a obchodnická činnost, zejména od 1892 vedl vlastní atelier na umělou rafinerii skla a malbu na skle
   – společník firmy Kopecký a Svátek, leptání a malba na skle v Plzni

   od 15. 7. 1901 ve službách města Plzně
   – zatímní administrativní a knihovní úředník
   – tajemník plzeňského Umělecko-průmyslového muzea
   – od 1. 4. 1919 vrchní oficiál cizinecké kanceláře města Plzně

  • odborné a zájmové organizace

   1887–1897 člen V. O. U. B. v Praze
   člen Sokola, Alliance francaise, Měšťanské besedy
   Mha


  • hrob

   Plzeň, Ústřední hřbitov


  • poznámky

   za války chodil v uniformě setníka a působil jako vojenský tiskový cenzor


  • obrazy

   img0574.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Adolf Wilhelm Kopecký


  • související odkazy

   https://www.portafontium.eu
   záznam úmrtí https://www.portafontium.eu/
   záznam narození


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 15. 09. 2023

AmP, Sbírka úmrtních oznámení, Kopecký Adolf