Encyklopedie Plzně

Martin Kopecký

  Martin Kopecký


  • * 5.3.1777 Vysoké Mýto – † 1.6.1854 Plzeň


  • právník, purkmistr, c. k. přednosta trestního soudu v Plzni


  • příčina úmrtí

   sešlost věkem


  • vzdělání

   Gymnázium Hradec Králové
   do 1801 právnická studia Univerzita Praha


  • zaměstnání

   právnická praxe v kanceláři zemského advokáta Antonína Jana Bastla v Praze
   1802 magistrátní rada v Berouně
   Benešov
   1806–1809 Kutná Hora
   1809–1812 purkmistr v Táboře
   1812–1828 purkmistr v Lokti
   1828–1850 purkmistr v Plzni


  • hrob

   Mikulášský hřbitov


  • poznámky

   Po nástupu purkmistra Martina Kopeckého se uvažovalo o přestavbě městské školy Štift, stojící mezi kostelem sv. Bartoloměje a radnicí, na městské divadlo. Z důvodu její značné zchátralosti však byla v roce 1829 zbourána a bylo rozhodnuto o výstavbě nového městského divadla, prvního kamenného divadla po Praze.
   Kopecký stál také u neúspěšného pokusu založit lázně u minerálního pramene na Lochotíně. Záměr vybudovat v Plzni lázně srovnatelné s lázeňskými městy severozápadních Čech sice nevyšel, zůstal po něm však park na Lochotíně a komplex lázeňských budov, z nichž jedna pak nesla jméno Síň přátelství (dnešní tzv. Pavilonek). Napříště se toto místo stalo oblíbeným cílem vycházek a plesů.
   Vzhledem k významu a velikosti plzeňských trhů, na něž se sjíždělo mnoho prodávajících i kupujících zdaleka, bylo důležitým krokem zlepšení jejich organizace a veřejného pořádku na nich. Tržiště bylo nově uspořádáno do pravidelných ulic, tvořených 468 dřevěnými boudami a 210 stánky, v noci osvětlených a hlídaných.
   Velkou pozornost věnoval také zlepšení hygienických podmínek a čistoty ve městě. Otevřené odpadní „rejnky“ nechal nahradit uzavřenými kanály, nařídil odstranění smetišť z příkopů a zavedení okapových svodů místo chrličů, které dosud odváděly vodu ze střech mnoha domů proudem na ulici. Zavedl také veřejné posluhy, kteří se měli starat i o čistotu náměstí.
   Urychlil také odstraňování městských hradeb a otevírání ulic města do nově vznikajícího prstence okružních sadů.
   Za jeho působení a z jeho iniciativy byla vybudována nemocnice (1832), za podpory mnoha dobrodinců a pod záštitou místodržitele hraběte Chotka otevřena dětská opatrovna pro předškolní děti námezdně pracujících rodičů (1835) a v roce 1843 byla otevřena nová budova pro hlavní školu v dnešních Kopeckého sadech (dnes konzervatoř). Byl také dobudován systém silnic. Kopecký kromě toho podporoval myšlenku vzniku železnice z Prahy přes Plzeň, inicioval prý rovněž založení porcelánky na Lochotíně (podobně jako předtím v Lokti) a vytvoření Měšťanského pivovaru.


  • obrazy

   img0105.jpg


  • pojmenované ulice

   Kopeckého sady (Plzeň)
   - Kopecký Platz + Kassernplatz + Neuer Marktplatz (Plzeň)


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Kopecký Martin"


  • partneři

   Josefína Kopecká (von Weyrother)
   sňatek: 25. 1. 1818 Karlovy Vary


  • děti

   Adolf Wilhelm Kopecký
   Aloisie Marie Anna Kopecká (Kopecká)
   Marie Anna Josefa Scheibenhof
   Eugen Wilhelm Kopecký
   Wilhelm Adalbert Kopecký


  • rodiče

   Anna Kopecká (Brydeliusová)
   Josef Kopecký


  • osoba na objektech

   Pomník s bustou Martina Kopeckého
   pomník: Karlovarská 0/01 Pomník Martina Kopeckého
   pomník: Kopeckého sady 0/01


  • stavby

   Lochotínský park
   Karlovarská, Nad ZOO, Pod Vinicemi
   založen z jeho podnětu
   Kulturní dům Peklo a Pilsen Memorial Pilsen
   Pobřežní
   založil si zde soukromou zahradu s altánem


  • události

   28. 7. 1861
   Pomník Martina Kopeckého 30. 6. 1850
   Zrušen regulovaný magistrát 1840
   Zřízení nedělní průmyslové školy 1834
   Propagační spis purkmistra 1833
   Zřízení Lochotínského parku a vybudování lázeňského domu
   další události (3)...


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 07. 08. 2019

Martin Kopecký. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 4962, sign. LP 347/136 - Martin Kopecký.