Encyklopedie Plzně

Antonín Müller

  Antonín Müller


  • * 31. .1852 Nebřežiny – † 13.7.1927 Plzeň


  • inženýr


  • vzdělání

   obecná škola v Plasích
   1868 IV. třída hlavní školy v Plzni
   nižší reálka v Plzni
   po přerušení do 1875 vyšší reálné gymnázium v Plzni
   1875–1880 stavební odbor pozemního inženýrství na c. k. vysoké škole technické v Praze


  • zaměstnání

   do 1868 4 roky pomáhal otci s hospodářstvím
   kancelář c. k. stavebního rady Viléma Plenknera
   do 1886 podnikatelská firma staveb Schön & Wesselý v Praze
   1886 firma Kuželovský & Kotek v Plzni
   1887 praktická zkouška jako stavební inženýr, v Plzni jako samostatný úředně oprávněný stavební inženýr a stavitel (projekty silnic a mostů)
   1890 založil firmu Müller & Kapsa
   1904 založena nová firma Müller & Kapsa v Praze
   od 29. 11. 1909 a 26. 2. 1913 ve sboru obecních starších
   od 15. 12. 1909 a 13. 3. 1913 městský rada

  • odborné a zájmové organizace

   člen městské rady, předseda místní organizace v Doudlevcích, místostarosta odboru Ústřední matice školské, člen výboru Měšťanské besedy, člen zastupitelstva plzeňského okresu, předseda výboru pro pořízení levných bytů aj.


  • obrazy

   img0308.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 09. 2020

AmP, Archiv města Plzeň, pobytová evidence - domovský arch Müller Antonín