Encyklopedie Plzně

František Maloch

  František Maloch


  • * 24.4.1862 Horní Sloupnice – † 13.1.1940 Plzeň


  • botanik, středoškolský profesor


  • vzdělání

   Vyšší reálka
   c. k. Česká vysoká škola technická v Praze (obor chemie) - krátce
   Učitelský ústav v Kutné Hoře


  • dílo

   Květena v Plzeňsku


  • zaměstnání

   učitel v České Třebové,
   od 1893 učitel v Třemošné u Plzně
   od 1897 učitel na měšťanských a pokračovacích školách v Plzni
   od 1919 profesor na učitelském ústavu v Levicích a Štubnianských Teplicích
   od 1925 opět v Plzni


  • poznámky

   Narodil se do rodiny veterináře.
   V roce 1893 odjel na krátko za svými rodiči do USA a po svém návratu pokračoval ve výuce v Třemošné u Plzně. Po čtyřech letech se přestěhoval do Plzně, kde působil na měšťanských a pokračovacích školách až do roku 1919, kdy odešel na Slovensko. Jako profesor zde vyučoval v Levicích a Štubnianských Teplicích (dnes Turčianské Teplice). Do Plzně se vrátil v roce 1925, a setrval zde až do své smrti v roce 1940.

   V roce 1896 započal František Maloch rozsáhlý botanický výzkum západních Čech, který završil po 17 letech vydáním publikace Květena Plzeňska. Toto dílo, jež neuniklo pozornosti ani odborné zahraniční kritiky, přineslo na základě autorových zkušeností a pozorování nové rozsáhlé poznatky o flóře Plzeňska. Podobný význam měla i kniha Ke kolébce zlatonosné Otavy, která vyšla v roce 1934. Otiskl také řadu článků v odborných časopisech a jeho herbáře, obsahující více jak 25 tisíc položek, jsou dodnes cenným zdrojem informací. Taktéž prozkoumal řadů nyní chráněných lokalit, jako je například Zábělá, Háj či Kamenný rybník. V roce 1951 byla Františku Malochovi odhalena pamětní deska na skalce nad Berounkou, kde sám rád pobýval. Později se toto místo stalo přírodní památkou nazvanou Malochova skalka. Na jeho počest byla v roce 2003 otevřena naučná stezka Po stopách Františka Malocha vedoucí podél levého břehu Berounky z Bílé Hory k zřícenině hradu Věžka u Druztové, na jejíž trase se nachází zmiňovaná skalka.


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Františka Malocha
   pamětní deska: Rezervace Háj 0/01


  • související odkazy

   https://tritius.plzen.eu/authority/


  • autor

   DM


Aktualizováno: 30. 09. 2020