Encyklopedie Plzně

Jan Podlipný

  JUDr. Jan Podlipný


  • * 24.8.1848 Hněvčeves – † 19.3.1914 Praha


  • advokát


  • měšťan od

   čestný měšťan plzeňský od 12. 7. 1912


  • vzdělání

   gymnázium v Hradci Králové
   do 1867 akademické gymnázium v Praze
   studium práv (1874 doktor práv)

  • vyznamenání a pocty

   rytíř rakouského císařského řádu železné koruny 3. třídy
   rytíř čestné legie

   čestný měšťan Libně, Čáslavi, Vršovic a Rydrovic, Litovle a Mariánských Hor


  • zaměstnání

   1878 nadporučík zemské obrany
   1880 vlastní advokátní kancelář v Praze
   1880 jednatel Právnické Jednoty
   od 1885 člen sboru obecních starších král. hl. města Prahy
   1893–1896 první náměstek starosty
   1897–1900 starosta
   od 1889 zasedal na sněmu
   1889–1894 byl náhradníkem a 1895 přísedícím zemského výboru
   předseda národní rady české

  • politická orientace

   národní strana svobodomyslná

  • odborné a zájmové organizace

   Officier de l´Instruction publique
   důstojník francouzské akademie
   předseda Národní Rady České
   starosta Svazu Slovanského Sokolstva
   starosta České obce Sokolské
   čestný a zakládající člen řady tělovýchovných jednot Sokolských a mnoha dalších.


  • obrazy

   img0587.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 16. 04. 2021

AmP, Sbírka úmrtních oznámení, Podlipný Jan