Encyklopedie Plzně

Marie Přibíková

Aktualizováno: 29. 04. 2020

Zdroj: Archiv města Plzně, Archiv města Plzeň, pobytová evidence - domovský arch Přibík Josef