Encyklopedie Plzně

Antonín Remeš

  Antonín Remeš


  • * 18.12.1876 Radvanice u Sázavy – † 18.9.1958 Leopoldov


  • redaktor, politik, ekonom, poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou


  • zajímavé okolnosti

   1939–1945 vězněn nacisty v Dachau a v Buchenwaldu
   V létě 1953 po nepokojích vyvolaných měnovou reformou) vystěhován z Plzně do Horní Lhotky u Chotěboře.
   1954 zatčen a 1955 v politickém procesu odsouzen k 15-ti letům vězení.
   Rehabilitován 1969

  • příčina úmrtí

   zemřel v Leopoldovské věznici


  • vzdělání

   pětitřídní obecná škola
   průmyslová škola pokračovací
   obchodní škola
   vyučen obuvníkem

  • vyznamenání a pocty

   1996 in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka


  • zaměstnání

   8. 2. 1898 - 27. 5. 1939 redaktor Nové doby v Plzni¨
   1907–1911 poslanec vídeňské Říšské rady za okresy Domažlice, Přeštice, Nová Kdyně a Horšovský Týn
   1920–1939 poslanec Národního shromáždění (předseda inkompatibilitního výboru či místopředseda parlamentní úsporné a kontrolní komise, od 1935 generální zpravodaj o státním rozpočtu)
   od 1919 člen obecního zastupitelstva a městské rady (finanční hospodaření města, kontrolní úřad, spořitelna, finančí referent města Plzně)

  • politická orientace

   Československá sociální demokracie (revizor všech stranických podniků, předseda kontrolní komise)


  • poznámky

   29. 5. 1900 sňatek s Annou, roz. Šeflovou (nar. 8. 2. 1878 Rokycany), syn Antonín (nar. 1898), dcery Anna (nar. 1907) a Milada (nar. 1914)


  • prameny, literatura


  • události

   29. 9. 1917
   Škodovácké volby do důvěrnického sboru 31. 7. 1913
   Tábor lidu 14. 5. 1907
   První kolo voleb do říšské rady 5. 5. 1901
   Tábor lidu v Pekle 13. 9. 1896
   Zastavení časopisu Satan


  • související odkazy

   https://cs.wikipedia.org/


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 01. 04. 2021