Encyklopedie Plzně

Matouš Mandl

  JUDr. Matouš Mandl


  • * 27.1.1865 Plzeň – † 23.12.1948 Plzeň


  • právník, politik, starosta


  • zajímavé okolnosti

   M. Mandl při svém nástupu do funkce odmítl titul "purkmistr" a rozhodl se být pouze "starostou".


  • bydliště

   1897 Koperníkova 783/19, Plzeň
   1910 Koperníkova 1090/16, Plzeň
   1913 Hálkova 1177/18, Plzeň


  • vzdělání

   do 1882 české reálné gymnázium v Plzni
   1882–1886 právnická fakulta v Praze


  • zaměstnání

   1887–1888 právní praxe jako auskultant při c. k. krajském soudu v Plzni
   právní kancelář JUDr. Jindry, advokáta v Plzni
   právní kancelář JUDr. Stanislava Vopršálka, advokáta v Plzni
   1893 povýšen na doktora práv
   1896 vlastní právnická kancelář v Plzni
   1897 zvolen do obecního výboru, v městské radě působil od roku 1904
   1913 zvolen I. radou a I. náměstkem purkmistra
   1917–1919 starosta města Plzně
   1924–1939 druhý náměstek starosty

  • politická orientace

   v nově vzniklé republice byl poslancem za národně demokratickou stranu
   předseda národně demokratické strany v Plzni

  • odborné a zájmové organizace

   zemský poslanec, člen výboru Městské spořitelny, člen české místní školní rady, člen kuratoria umělecko-průmyslového muzea v Plzni, člen komisí obecních: approvisační, sociální, školské, zdravotní rady, komise cizinecké, komise pro pojmenování ulic, komise jateční.
   Místopředseda místního odboru Národní Jednoty Pošumavské v Plzni, místopředseda spolku přátel výtvarného umění v Plzni, člen správního výboru Měšťanské besedy v Plzni, předseda dozorčí rady Plzeňské banky, člen jednatelského výboru Závodů pro průmysl tiskařský a papírnický v Plzni.


  • hrob

   Ústřední hřbitov, Plzeň


  • obrazy

   img0106.jpg


  • pojmenované ulice

   Mandlova (Plzeň)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Čeněk Klaus


  • partneři

   Růžena Mandlová (Čiperová)
   sňatek: 7. 9. 1897 Plzeň


  • děti

   Vladimír Mandl
   Matouš Mandl
   Ludmila Šmídová (Mandlová)


  • rodiče

   Josef Mandl
   Františka Mandlová (Filipová)


  • sourozenci

   Josef Mandl
   5 sester


  • školy

   I. obecná škola chlapecká v Plzni - jižní obvod
   od 1935 po něm pojmenovaná


  • události

   21. 12. 1918
   Návrat T. G. Masaryka do Československa 6. 11. 1918
   Návrat prvních vojáků 1. 11. 1918
   1. listopad v Plzni 31. 10. 1918
   Provolání Občané! 30. 10. 1918
   Částečné opadnutí nadšení
   další události (7)...


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 17. 10. 2019

Matouš Mandl. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 2542, sign. LP 301/136 - Matouš Mandl.