Encyklopedie Plzně

Celestýn Rypl

  Celestýn Rypl


  • * 6.3.1864 Hory Matky Boží (u Sušice) – † 26.2.1938 Plzeň


  • bankovní úředník v Plzni, pojišťovací a národohospodářský pracovník


  • bydliště

   Plzeň, Klatovská 528/6


  • vzdělání

   vyučen obchodníkem ve Volyni


  • zaměstnání

   1890 dirigent filiálky pojišťovací banky v Plzni
   ředitel pojišťovny Praha
   prezident Společenského pivovaru v Plzni
   od 1902 zvolen jako náhradní do sboru obecních starších
   od 1906 člen sboru obecních starších
   1909–1925 městský radní (finanční referát, městský inventář)

  • odborné a zájmové organizace

   Národní jednota pošumavská
   založil Spolek obchodních příručích
   zřídil místní jednatelství Československé obchodnické besedy
   předseda Vzdělávacího odboru Československé obchodnické besedy
   jednatel Občanského klubu
   jednatel Klubu českých obchodníků
   člen kuratoria Lidové čítárny, kuratoria městského dívčího lycea, člen výboru divadelního družstva, člen správní rady Plzeňského Společenského pivovaru, předseda klubu podílníků Plzeňského Společenského pivovaru, člen výboru Společnosti divadelní, člen výboru Národní jednoty Pošumavské, předseda Matičních slavností v Plzni.


  • hrob

   Hory Matky Boží


  • obrazy

   img1008.jpg img1010.jpg img0252.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Františka Ryplová (Klemová)
   sňatek: 26. 4. 1892 Sušice


  • děti

   Celestin Rypl
   Anna Hollová (Ryplová)
   Čestmír Rypl


  • události

   12. 5. 1915
   Přeložení 35. pěšího pluku
   protestoval proti přeložení 35. pěšího pluku do maďarského Székesfehérváru


  • související odkazy

   https://www.portafontium.eu (záznam sňatku)


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 07. 04. 2021

Celestýn a Františka Ryplovi. Zdroj: Archiv města Plzně, fond Celestýn Rypl, i. č. 28/1, kart. LP 524.