Encyklopedie Plzně

Václav Peták

  JUDr. Václav Peták


  • * 24.9.1842 Rosovice – † 19.11.1917 Plzeň


  • purkmistr plzeňský


  • měšťan od

   čestný měšťan plzeňský od 14. 4. 1899


  • vzdělání

   jednotřídka Rosovice
   obecná škola u sv. Havla a u sv. Jakuba Praha
   1854–1862 akademické gymnázium Praha
   1862–1866 právnická fakulta
   23. 3. 1871 promován doktorem práv

  • vyznamenání a pocty

   1898 rytířský kříž železné koruny III. třídy
   1909 komturský kříž řádu Františka Josefa I.
   1911 služební medaile střelecká a francouzský důstojnický řád de l´Instruction publique
   záslužná medaile České Obce Sokolské

  • jiné pocty

   čestný měšťan královského města Plzně, dále Manětína a Hranic a čestný občan v obcích Sulislav, Bohutín a Všekary.


  • zaměstnání

   právník (Praha, Tábor, Plzeň)
   1871–1874 advokátní kancelář dr. Houšky Plzeň
   od 1874 vlastní advokátní kancelář v Plzni
   od 1874 člen obecního zastupitelstva
   od 1876 člen městské rady
   1892–1917 purkmistr
   poslanec zemského sněmu Království českého, místopředseda Svazu českých měst

  • odborné a zájmové organizace

   Od roku 1876 byl nepřetržitě členem místních školních rad plzeňských a od roku 1892 jejich předsedou. Od roku 1876 byl členem i c. k. okresní školní rady. Od roku 1874 byl členem výboru Občanské záložny, členem a od roku 1892 členem ředitelství Spořitelny král. města Plzně. Od roku 1896 byl členem okresního zastupitelstva, dlouholetým členem a předsedou kuratoria obchodní akademie a řady dalších škol, kuratoria městského sirotčince, městského umělecko-průmyslového muzea, byl aktivním členem Sokola, starostou plzeňské sokolské župy a 1. náměstkem starosty České obce sokolské, dále starostou Měšťanské besedy v Plzni a členem či čestným členem mnoha dalších spolků.


  • hrob

   Ústřední hřbitov, Plzeň - pod kaplí sv. Václava vlevo

  • čestný hrob

   U příležitosti 10. výročí jeho úmrtí byl odhalen 19. 11. 1927 na Ústředním hřbitově jeho pomník podle návrhu Hanuše Zápala.


  • obrazy

   img0054.jpg


  • pojmenované ulice

   - náměstí Dr. Václava Petáka / Petákovo náměstí (Plzeň)
   Petákova (Plzeň)
   - Petákova (Plzeň)


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Kříž


  • partneři

   Růžena Petáková (Rákosníková)
   sňatek: 24. 4. 1868 Praha
   (1. manželka)
   Eliška Petáková (Pachmanová)
   sňatek: 19. 12. 1893 Plzeň
   (2. manželka)


  • děti

   Emil Peták
   Karel Peták
   Jindřich Peták (JUDr.)
   Václav Peták
   Jaromír Peták

   další děti (1)...


  • stavby

   Ústřední hřbitov
   Rokycanská 125/173


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 12. 06. 2019

Václav Peták. Foto Langhans. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 1825, sign. LP 291/33.