Encyklopedie Plzně

Václav Peták

  JUDr. Václav Peták


  • * 24.9.1842 Rosovice – † 19.11.1917 Plzeň


  • purkmistr plzeňský


  • měšťan od

   čestný měšťan plzeňský od 14. 4. 1899


  • vzdělání

   jednotřídka Rosovice
   obecná škola u sv. Havla a u sv. Jakuba Praha
   1854–1862 akademické gymnázium Praha
   1862–1866 právnická fakulta
   23. 3. 1871 promován doktorem práv

  • vyznamenání a pocty

   1898 rytířský kříž železné koruny III. třídy
   1909 komturský kříž řádu Františka Josefa I.
   1911 služební medaile střelecká a francouzský důstojnický řád de l´Instruction publique
   záslužná medaile České Obce Sokolské

  • jiné pocty

   čestný měšťan královského města Plzně, dále Manětína a Hranic a čestný občan v obcích Sulislav, Bohutín a Všekary.


  • zaměstnání

   právník (Praha, Tábor, Plzeň)
   1871–1874 advokátní kancelář dr. Houšky Plzeň
   od 1874 vlastní advokátní kancelář v Plzni
   od 1874 člen obecního zastupitelstva
   od 1876 člen městské rady
   1892–1917 purkmistr
   poslanec zemského sněmu Království českého, místopředseda Svazu českých měst

  • odborné a zájmové organizace

   Od roku 1876 byl nepřetržitě členem místních školních rad plzeňských a od roku 1892 jejich předsedou. Od roku 1876 byl členem i c. k. okresní školní rady. Od roku 1874 byl členem výboru Občanské záložny, členem a od roku 1892 členem ředitelství Spořitelny král. města Plzně. Od roku 1896 byl členem okresního zastupitelstva, dlouholetým členem a předsedou kuratoria obchodní akademie a řady dalších škol, kuratoria městského sirotčince, městského umělecko-průmyslového muzea, byl aktivním členem Sokola, starostou plzeňské sokolské župy a 1. náměstkem starosty České obce sokolské, dále starostou Měšťanské besedy v Plzni a členem či čestným členem mnoha dalších spolků.


  • hrob

   Ústřední hřbitov, Plzeň - pod kaplí sv. Václava vlevo

  • čestný hrob

   U příležitosti 10. výročí jeho úmrtí byl odhalen 19. 11. 1927 na Ústředním hřbitově jeho pomník podle návrhu Hanuše Zápala.


  • obrazy

   img0054.jpg


  • pojmenované ulice

   - náměstí Dr. Václava Petáka / Petákovo náměstí (Plzeň)
   Petákova (Plzeň)
   - Petákova (Plzeň)


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Kříž
   Jindřich Peták
   synovec Vojtěch Peták
   synovec


  • partneři

   Růžena Petáková (Rákosníková)
   sňatek: 24. 4. 1868 Praha
   (1. manželka)
   Eliška Petáková (Pachmanová)
   sňatek: 19. 12. 1893 Plzeň
   (2. manželka)


  • děti

   Emil Peták
   Karel Peták
   Jindřich Peták (JUDr.)
   Václav Peták
   Jaromír Peták

   další děti (1)...


  • stavby

   Ústřední hřbitov
   Rokycanská 125/173
   má zde náhrobek


  • události

   4. 12. 1917
   Nový purkmistr 12. 3. 1913
   Peták znovu zvolen purkmistrem 15. 12. 1909
   Peták opět purkmistrem 1907
   Národní strana svobodomyslná 23. 3. 1897
   První schůze nového obecního výboru
   další události (4)...


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 12. 06. 2019

Václav Peták. Foto Langhans. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 1825, sign. LP 291/33.