Encyklopedie Plzně

Karel Jaromír Erben

  Karel Jaromír Erben


  • * 7.11.1811 Miletítn – † 21.11.1870 Praha


  • archivář, historik a spisovatel


  • zajímavé okolnosti

   pomáhal Palackému při pořádání stavovského archivu


  • vzdělání

   základní škola v Miletíně
   gymnázium v Hradci Králové
   od 1831 filozofie na Karlově univerzitě v Praze
   1833–1837 práva na Karlově univerzitě v Praze


  • zaměstnání

   1837 praktikant u hrdelního soudu v Praze
   1850 sekretář Českého muzea
   od 1851 archivář města Prahy
   od 1864 ředitel pomocných úřadů pražských

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk
   jazyková komise při Matici české


  • poznámky

   Erben byl poslán Františkem Palackým do Plzně, aby pomohl Ignáci Schieblovi a profesoru Smetanovi roztřídit staré městské spisy, které byly odkoupeny od města.


  • pojmenované ulice

   - Erbenova (Bolevec)
   Erbenova (Plzeň)


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Erben Karel Jaromír"


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 07. 04. 2020