Encyklopedie Plzně

Luděk (Ludvík) Pik (Pick)

  Luděk (Ludvík) Pik (Pick)


  • * 18.5.1876 Praha – † 18.4.1948 Plzeň


  • starosta, novinář, politik, poslanec Národního shromáždění


  • pseudonym

   Petr L. Sokolov


  • zajímavé okolnosti

   Podle rozhodnutí zemského úřadu v Praze dne 18. 7. 1939 povoleno užívati příjmení Pík.


  • bydliště

   Plzeň, Resslova 3


  • vzdělání

   obecná a měšťanská škola u sv. Jakuba na Františku
   od 1890 sazečský učeň v Grégrově knihtiskárně
   na radu lékaře přešel do holičského učení k J. K. Sobotkovi na Novém Městě pražském
   Dělnická akademie - národohospodářský kurz

  • vyznamenání a pocty

   2016 Medaile Za zásluhy in memoriam

  • jiné pocty

   Gymnázium Luďka Pika v Plzni-Doubravce


  • zaměstnání

   1898 Okresní nemocenská pokladna v Praze
   Pokladna v Českém Brodu
   1899–1901 Nymburk
   1901–1936 redaktor plzeňské sociálně demokratické Nové doby
   1907–1918 poslanec vídeňské říšské rady
   1918–1939 poslanec Národního shromáždění
   5. 7. 1919 – prosinec 1938 starosta města Plzně

  • politická orientace

   člen strany pokrokových socialistů A. P. Veselého
   1897–1938 člen Československé sociálně demokratické strany
   1938–1939 Národní strana práce

  • odborné a zájmové organizace

   člen studijního spolku dělnické mládeže Zrno
   člen správní rady Škodových závodů


  • hrob

   Plzeň, Ústřední hřbitov

  • čestný hrob

   od 2002 Ústřední hřbitov (před Velkou obřadní síní vpravo)


  • obrazy

   img0171.jpg img0429.jpg img0526.jpg img0527.jpg


  • pojmenované ulice

   Luďka Pika (Plzeň)
   náměstí Luďka Pika (Plzeň)
   - U Pikovy školy (Doubravka)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Arnoštka Piková (Němcová)


  • rodiče

   Eduard Pick
   Anna Picková (Babánková)


  • stavby

   Gymnázium Luďka Pika
   Opavská 21/823
   pojmenováno po Luďku Pikovi


  • události

   17. 5. 1919
   Prezident T. G. Masaryk v Plzni 30. 10. 1918
   Částečné opadnutí nadšení 29. 10. 1918
   Bourání Rakouska 28. 10. 1918
   28. říjen 1918 v Plzni 21. 10. 1918
   Shoda k ustavení národního výboru
   další události (14)...


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 01. 04. 2021

Pik Luděk Zdroj, Archiv města Plzně, Pik Luděk, i. č. 26892, sign. 269/53