Encyklopedie Plzně

Eduard Valečka

  Eduard Valečka


  • * 19.7.1841 Merklín – † 19.7.1905 Praha


  • spisovatel, nakladatel, knihkupec, překladatel z ruské literatury, slavjanofil


  • zajímavé okolnosti

   1895 chystal v Praze vzorkovnu ruského zboží
   1896 organizoval vlakovou výpravu do Ruska


  • vzdělání

   gymnázium v Klatovech
   pedagogický ústav v Českých Budějovicích
   od 1861 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (slavistika) - jeden semestr v Innsbrucku


  • zaměstnání

   1860 podučitel v Merklíně
   1865–1866 redigoval a vydával obnovený časopis Lumír
   1869 cesta do Ruska (učitelské místo v Petrohradu, procestoval černomořskou oblast)
   na cestách onemocněl, vrátil se do Čech
   1879 navštívil podruhé Rusko
   po návratu zřídil v Plzni z vlastních prostředků a sbírek Ruské muzeum
   koupil v Praze knihkupectví, které od 1893 vedl pod jménem Dr. Ed. Grégr a Eduard Valečka, od 1886 Eduard Valečka
   10 let zastavárna v Plzni

  • odborné a zájmové organizace

   spolupracoval s mladočeským časopisem Český lev, zakládající člen spolku Radbuza, pracoval ve výboru Spolku přátel vědy a literatury české v Plzni, působil v Umělecké besedě, člen Českoslovanské jednoty.


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 06. 04. 2021