Encyklopedie Plzně

Antonín Čipera

  MUDr. Antonín Čipera


  • * 27.3.1884 Plzeň – † 21.8.1962 Plzeň


  • primář rentgenologického oddělení


  • zajímavé okolnosti

   první odborný lékař-rentgenolog v Plzni a pravděpodobně i na celém území tehdejší západočeské župy lékařské


  • vzdělání

   gymnázium v Plzni
   ZS 1903/1904 – 6. 7. 1910 Lékařská fakulta české Karlo-Ferdinandovy univerzity
   1913 kurzy v berlínské nemocnici Charité, na rentgenologické klinice prof. Holzknechta ve Vídni a na rentgenologickém pracovišti v Hamburku


  • zaměstnání

   jako medik pracoval na pražských klinikách prof. Kukuly a prof. Maixnera na rentgenových pracovištích
   po ukončení stáží požádal Českou sekci lékařské komory o přiznání titulu odborného lékaře pro rentgenologii a elektroterapii a otevřel si soukromou praxi
   od 1. 1. 1918 závodní lékař Škodových závodů
   od 1931 první plzeňský primář pro rentgenologii a rentgenoterapii
   od 1958 v důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen československé rentgenologické společnosti
   spoluzakladatel ligy proti tuberkulóze
   spoluzakladatel společnosti sportovních lékařů
   člen mnoha jiných společností


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Josef Čipera
   Marie Čiperová (Čiperová)


  • sourozenci

   Arnošt Čipera
   Růžena Mandlová (Čiperová)
   Anna Podpěrová (Čiperová)
   Marie Kudličová (Čiperová)


  • autor

   ŠPf, Fan


Aktualizováno: 18. 07. 2019