Encyklopedie Plzně

Josef Čipera

  Josef Čipera


  • * 19.3.1850 Rakovník – † 9.6.1911 Plzeň


  • c. k. školní rada, zemský a říšský poslanec, člen obecního zastupitelstva


  • zajímavé okolnosti

   Zasloužil se o provedení městského vodovodu, ústředních městských jatek, vykoupení plynárny, stavbu divadla, provedení elektrárny a tramvaje, vykoupení erárních budov na Radeckého náměstí apod.


  • měšťan od

   čestný měšťan plzeňský od 28. 5. 1907


  • vyznamenání a pocty

   řád Železné koruny

  • jiné pocty

   Jeho jménem byla pojmenována nově vzniklá veřejná vědecká knihovna v Plzni.


  • zaměstnání

   c. k. školní rada, zemský a říšský poslanec, člen obecního zastupitelstva, působil v komisi školské, technické, sociálním statistické a dalších. Byl členem kuratoria městské vyšší obchodní školy, člen výboru městské spořitelny, intendant městského divadla.

  • politická orientace

   mladočeši

  • odborné a zájmové organizace

   Spolupracoval se Spolkem přátel vědy a literatury, s Ústřední Maticí školskou, s Národní jednotou Pošumavskou.


  • obrazy

   img0358.jpg img0359.jpg img0360.jpg img0361.jpg


  • partneři

   Marie Čiperová (Čiperová)


  • děti

   Arnošt Čipera
   Antonín Čipera
   Růžena Mandlová (Čiperová)
   Anna Podpěrová (Čiperová)
   Marie Kudličová (Čiperová)


  • rodiče

   Vít Čipera
   Anežka Čiperová


  • události

   9. 12. 1912
   Založení vědecké knihovny Josefa Čipery 15. 9. 1911
   Doplňovací volby českého zemského sněmu 27. 2. 1908
   Volby zemského sněmu 14. 5. 1907
   První kolo voleb do říšské rady 24. 10. 1906
   Volby do zemského sněmu
   další události (1)...


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 08. 04. 2019

AmP, Sbírka úmrtních oznámení - Čipera Josef