Encyklopedie Plzně

Vojtěch Kapsa

  Ing. Vojtěch Kapsa


  • * 14.10.1855 Mariánská Týnice – † 1.11.1915 Plzeň


  • stavitel a podnikatel


  • vzdělání

   plzeňské reálné gymnázium
   Česká vysoká škola technická v Praze (ukončeno 1881)
   1889 studijní stipendium na cestu do Francie, Švýcarska, Belgie a Německa

  • jiné pocty

   1913 udělen titul c. k. stavební rada


  • zaměstnání

   asistent pro stavitelské a konstruktivní rýsování na průmyslové škole v Praze
   technická kancelář arch. Tesaře v Praze (zúčastnil se adaptace Šternberského paláce)
   1883–1890 inženýr pro stavby mostů, kotlů a pozemních staveb v Pražských akciových strojírnách, dříve Ruston a spol.
   1889 založil se svým švagrem Antonínem Müllerem stavební firmu Müller a Kapsa - později se k ní přidružily sesterské firmy v Praze (1904) a Bratislavě (1921)
   1904–1909 člen obecního zastupitelstva v Plzni
   od 1904 člen plzeňské městské rady (zastával technické referáty jako správu městské technické kanceláře apod.)

  • politická orientace

   od mládí strana mladočeská
   1893 do obecních voleb za Občanský klub

  • odborné a zájmové organizace

   člen Kuratoria plzeňského muzea
   předseda technické a elektrárenské komise
   1910 jmenován členem zkušební komise pro druhou státní zkoušku z oboru kulturního inženýrství na C. k. české vysoké škole technické v Praze
   předseda Spolku architektů a inženýrů v Plzni
   Sokol


  • obrazy

   img1304.jpg img0208.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Rodinný archiv Kapsů"


  • osoby

   Lumír Kapsa
   vnuk Antonín Müller
   švagr


  • partneři

   Barbora Kapsová (Müllerová)


  • děti

   Lumír Kapsa


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 02. 04. 2020

Vojtěch Kapsa. Zdroj: Archiv města Plzně, Rodinný archiv Kapsů, kart. LP 709, i. č. 40.