Encyklopedie Plzně

Vilma (Vilemína) Votlučková

Aktualizováno: 01. 04. 2020

Zdroj: Archiv města Plzně, Archiv města Plzeň, pobytová evidence - domovský arch Skupa Josef