Encyklopedie Plzně

Vilma (Vilemína) Votlučková

Aktualizováno: 20. 04. 2021

Zdroj: Archiv města Plzně, Archiv města Plzeň, pobytová evidence - domovský arch Skupa Josef