Encyklopedie Plzně

Ivo Vyhnálek

  Ivo Vyhnálek


  • * 7.3.1930 Milevsko


  • hudební skladatel


  • vzdělání

   výuka hry na housle v Plzni a v Praze
   1943–1949 reálné gymnázium v Praze
   1949–1950 hudební věda na Karlově univerzitě
   1949–1950 soukromě skladba u J. Řídkého
   1950–1954 Akademie múzických umění v Praze


  • zaměstnání

   1954–1957 hudební oddělení Českého rozhlasu
   od 1957 zvukový režisér Československé televize


  • prameny, literatura


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 01. 04. 2020