Encyklopedie Plzně

Miloslav Matas

  Miloslav Matas


  • * 5.9.1909 České Budějovice – † 23.11.1973 Častolovice


  • spisovatel, básník, notář


  • zajímavé okolnosti

   na sklonku druhé světové války vězněn v Terezíně kvůli židovskému původu manželky
   V březnu 1954 zatčen a jako člen odbojové skupiny Legie svobody odsouzen za údajnou velezradu k 11 letům vězení (vězněn v Leopoldově). Propuštěn na amnestii 1960.


  • bydliště

   v dětství krátce Radnice
   od 1915 Plzeň
   1922–1924 Radnice u Plzně
   po 1924 Plzeň


  • vzdělání

   Masarykovo reálné gymnázium (maturoval 1929)
   ZS 1929/1930 – 8. 5. 1935 Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze


  • dílo

   Své básně uveřejňoval od roku 1926 zejména v Českém deníku, od 1930 člen plzeňské redakce. Psal do velké řady novin a časopisů.

   Svoji první básnickou sbírku Bibelot vydal v roce 1927 a po ní následovaly další (např. Legenda, Poslání, Konec dona Juana atd.)

   V roce 1939 vydal první román Tulácká dobrodružství a o rok předtím první dramatická práce Don Juan se vrátil.


  • zaměstnání

   1936–1944 notářský koncipient v Plzni
   po válce notář v Chomutově
   od 1960 ekonom na státním statku Anníkov u Chomutova
   od 1964–1971 ředitel Státního statku v Častolovicích
   od 1971 odborný pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje (správce zámku v Častolovicích)

  • odborné a zájmové organizace

   1930–1932 v době studií vypomáhal v redakci plzeňského Českého deníku a založil zde spisovatelské sdružení Alfa


  • poznámky

   V Plzni se účastnil kulturního dění. Spolupracoval s divadlem. Překládal.


  • obrazy

   img0585.jpg img1294.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Matas Miloslav"


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 15. 08. 2023

AmP, Sbírka úmrtních oznámení, Matas Miloslav