Encyklopedie Plzně

Fridolín Macháček

  PhDr. Fridolín Macháček


  • * 20.3.1884 Praha – † 29.3.1954 Plzeň


  • městský archivář


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1941 byl na nátlak německých nacionalistů částečně penzionován, ale nadále pracoval v plzeňském muzeu.
   17. 1. 1944 byl zatčen gestapem, do 2. 2. vyslýchán a posléze převezen do Terezína a následně do koncentračního tábora Flossenburg. Na konci války přežil pochod smrti a 8. 5. 1945 se vrátil do Plzně.


  • vzdělání

   1894–1902 vyšší reálné gymnázium v Praze
   1902–1906 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dějepis, zeměpis a příbuzné obory)
   1907 státní zkoušky pro vyšší školy
   1908 rigorózum a doktorát filozofie


  • zaměstnání

   za studií stenograf v kanceláři Ústřední matice školské v Praze, v pražských knihovnách a archivech (1906 Rakovník)
   od 1. 5. 1907 tajemník Městského historického muzea v Plzni a správce městského archivu
   1919 jmenován městským archivářem
   1919–1921 spravoval zároveň vědeckou knihovnu
   od1920 externí učitel dějepisu a zeměpisu na Zemědělské škole
   1945–1954 externí pracovník Městského archivu

  • odborné a zájmové organizace

   za 1.světové války spojení s plzeňskou pobočkou tajné organizace Maffie
   1919 podnět k založení Svazu československých muzei (předseda)


  • poznámky

   1 sňatek 26. 11. 1908 se Stanislavou, roz. Lysou (nar. 1885)
   dcery Stanislava (nar. 1909), Jiřina (nar. 1912) a Vlasta (nar. 1915)
   2. sňatek 14. 7. 1921 s Gabrielou, roz. Kabátovou (nar. 1890)
   dcera Milena (nar. 1922)


  • obrazy

   img0128.jpg img0173.jpg


  • pojmenované ulice

   Macháčkova (Skvrňany)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vilém Mathesius
   bratranec


  • partneři

   Gabriela Macháčková (Kabátová)
   sňatek: 14. 7. 1921 Plzeň
   (druhá manželka)


  • události

   7. 11. 1918
   Výročí bitvy na Bílé hoře 29. 5. 1911
   Výbor Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni


  • autor

   ŠPf, JAN


Aktualizováno: 17. 10. 2022

Fridolín Macháček. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 3808, sign. LP 329/60.