Encyklopedie Plzně

Josef Strnad

  Josef Strnad


  • * 8.3.1852 Hostivař – † 12.5.1930 Plzeň


  • historik, archivář, pedagog, vládní rada


  • zajímavé okolnosti

   zasloužil se o zřízení muzea,
   na jeho památku vznikl Fond Josefa Strnada při městském historickém muzeu v Plzni


  • bydliště

   od 1876 v Plzni, Říšské předměstí čp. 173, následně se několikrát stěhoval
   od 1889 Plzeň, Říšské předměstí čp 452
   1898 Plzeň, Havlíčkova 452/6
   1906 Plzeň, Novoměstská 520
   1908 Plzeň, Železniční 176
   1911 Plzeň, Bendova 723/15
   od 1912 Purkyňova 1024/21, Plzeň

  • měšťan od

   čestný měšťan plzeňský od 23. 1. 1912


  • vzdělání

   akademické gymnázium Praha
   Univerzita Karlova Praha


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1876 suplent na reálném gymnáziu v Plzni
   po zřízení muzea 1879 člen jeho kuratoria a správce archivu
   1881 učitel na reálném gymnáziu v Plzni
   1906 ředitel II. české státní reálky v Plzni
   člen městského zastupitelstva

  • odborné a zájmové organizace

   1876 pracoval ve vodňanském a prachatickém archivu pro Historický spolek v Praze
   1880–1882 v archivech v Chebu, Třeboni, Stříbře, Vídni, Mnichově, Norimberku a Amberku - čerpá materiály z historie Plzně do roku 1526
   od 1892 dopisující člen České akademie věd
   od 1900 dopisující člen Královské společnosti nauk


  • hrob

   Plzeň, Ústřední hřbitov


  • poznámky

   Děti:
   František, nar. 24. 9. 2883 Plzeň
   Gabriela, nar. 6. 6. 1888 Plzeň, učitelka
   Marie, nar. 3. 1. 1900 Plzeň - zemř. 26. 5. 1900 Plzeň


  • obrazy

   img1159.jpg img1160.jpg img1161.jpg img1163.jpg img1164.jpg img1165.jpg img1166.jpg


  • pojmenované ulice

   Strnadova (Plzeň)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Helena Částková
   švagrová


  • partneři

   Gabriela Strnadová (Částková)
   sňatek: 28. 10. 1882 Plzeň


  • události

   17. 8. 1906
   II. státní česká reálka v Plzni 26. 9. 1899
   Archiv jako samostatný ústav


  • související odkazy

   http://katalog.ahmp.cz/
   záznam v matrice narozených https://portafontium.eu/
   záznam v matrice oddaných https://portafontium.eu/
   záznam v matrice zemřelých


  • autor

   ŠPf, ska


Aktualizováno: 28. 02. 2023

AmP, Archiv města Plzeň, pobytová evidence - přihláška k pobytu Strnad Josef