Encyklopedie Plzně

Jindřich Najman

  Jindřich Najman


  • * 11.2.1881 Praha – † 5.7.1957 Plzeň


  • satirik, básník, překladatel a zastánce obrody češtiny


  • rodné jméno

   Slavjanský


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1921 byl v Moskvě zatčen a po šesti a půl měsíci propuštěn a nakonec se vrátil po jednadvaceti letech do vlasti a usadil se v  Plzni.


  • vzdělání

   pět tříd klasického gymnázia na Královských Vinohradech
   Československá obchodní akademie v Praze (absolvoval 1899)
   1919–1920 studium žurnalistiky v Petrohradě


  • dílo

   S překladatelskou činností začal již v Rusku, kdy překládal díla českých básníků do ruštiny (např. Písně otroka od S. Čecha atd.). V Plzni se stal známý svou vlastní literární činností jako autor Satir, které vyšly v roce 1927 nákladem České ročenky v Plzni, a dvousvazkové sbírky Láska a nenávist.

   Jako překladatel se věnoval především dílu A. S. Puškina. Osm let pracoval na novém překladu Evžena Oněgina, jehož výbor vyšel v roce 1935 s úvodem literárního historika prof. F. Strejčka.


  • zaměstnání

   1900–1903 úředník generálního zastoupení Škodových závodů v Kyjevě
   1903–1916 hlavní rusko-německý korespondent firmy Gesellschaft der St. Peterburger Eisen- und Drachtwerk v Petrohradě
   služba v ruské armádě
   moskevská tisková kancelář
   do 1924 hlavní česko-německý korespondent Škodových závodů
   dva měsíce studijně ve Francii
   1925 pokusil se o samostatné podnikání, brzy se však začal věnovat pouze činnosti spisovatelské, překladatelské a osvětové

  • odborné a zájmové organizace

   člen Literárně-uměleckého klubu v Plzni
   člen Ústředního sdružení Čechů a Slováků z Ruska


  • poznámky

   Roku 1936 se stal iniciátorem Puškinových oslav v Plzni. Byl tajemníkem přípravného výboru a jeho zásluhou byla jedna ulice v Plzni pojmenována po Puškinovi.

   Zasazoval se o jazykovou čistotu češtiny a z tohoto důvodu zřídil Plzeňskou jazykovou poradnu. Napsal též spisek Čeština v Protektorátě s podtitulem Plzeňská jazyková poradna, její vznik a působnost z roku 1940.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Puškinova


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 23. 03. 2020