Encyklopedie Plzně

Josef Anýž

  Josef Anýž


  • * 29.2.1852 Hořovice – † 27.6.1912 Praha


  • publicista a pedagog


  • zajímavé okolnosti

   Po smrti Julia Grégra se stal poručníkem jeho nezletilých dětí.


  • vzdělání

   obecná škola ve Velké Vísce
   vyšší reálná škola v Praze
   pražská polytechnika

  • vyznamenání a pocty

   1912 Zlatá medaile města Prahy za zásluhy


  • zaměstnání

   učitel pražského ústavu a ženského výrobního spolku
   suplující profesor na Karlo-Ferdinandově univerzitě
   suplující profesor české vyšší reálky v Praze
   od 1878 redakce časopisu Občan v Brně
   od 1879 redakce Posla z Prahy a později České noviny
   od 1882 člen redakce Národních listů
   1883–1912 šéfredaktor Národních listů
   1895 zvolen poslancem sněmu království Českého

  • politická orientace

   člen Národní strany svobodomyslné (mladočechů)

  • odborné a zájmové organizace

   přednášel v dělnických spolcích
   působil v Národní jednotě severočeské a pošumavské
   vedl demokratický spolek Havlíček
   člen spolku pro zbudování pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí
   od 1902 člen zemské školní rady a člen výboru Ústřední matice školské


  • hrob

   Vyšehradský hřbitov, hrobka č. 6., odd. VI


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Anýž Josef"


  • související odkazy

   https://cs.wikipedia.org/wiki/


  • autor

   Fan


Aktualizováno: 23. 03. 2020