Encyklopedie Plzně

Jan Šrámek

  Msgre. Dr. Jan Šrámek


  • * 11.8.1870 Grygov – † 22.6.1956 Praha


  • předseda československé vlády v exilu v Londýně za druhé světové války


  • zajímavé okolnosti

   Po komunistickém převratu 25. února 1948 se J. Šrámek opakovaně pokusil o útěk do zahraničí, nikdy se mu to nepodařilo.
   Autorita někdejšího předsedy exilové vlády v Londýně byla pro komunistický režim nebezpečná a tak byl střídavě internován ve zlikvidovaných klášterech a v nejtěžších státních věznicích (Nová Říše, Brno, Valdice, Roželov).


  • čestný občan

   od 1947, odňato 24. 5. 1948, navráceno 22. 6. 2006


  • vzdělání

   obecná škola Grygov
   1880–1888 Piaristické gymnázium a konvikt Kroměříž
   1888–1892 bohoslovecká fakulta Olomouc

  • vyznamenání a pocty

   1991 Řád T. G. Masaryka in memoriam


  • zaměstnání

   1893–1901 kaplan Nový Jičín
   1902 kněz Životice, Všechovice
   od 1902 Diecézní kněžské učiliště brněnské diecéze
   1904–1911 docent
   od 1906 zasedal v Moravském zemském sněmu
   1907–1911poslanec Říšské rady
   1911 jmenován profesorem sociologie na bohoslovecké fakultě v Brně
   1918–1938 a 1945–1948 poslanec Národního shromáždění
   ve všech vládách 1. republiky byl ministrem
   1945–1948 náměstek předsedy vlády

  • politická orientace

   1919 se zasloužil o splynutí všech křesťanských stran v Československou stranu lidovou (jejím předsedou byl až do Února 1948)

  • odborné a zájmové organizace

   založil:
   1895 katolický dělnický polek v Novém Jičíně
   1898 ženský křesťansko-sociální spolek Budoucnost v Novém Jičíně
   dělnické spolky v Mořkově, Hodslavicích, Příboře, Štramberku, Bernarticích
   1899 založil Moravsko-slezskou křesťansko-sociální stranu na Moravě


  • poznámky

   Po událostech let 1938–1939 emigroval a  v Paříži začal jednat o ustavení dočasné československé vlády a o jejím uznání Francií. Po porážce Francie Německem se mu podařilo odplout do Anglie a 9. 7. 1940 se za Šrámkova předsednictví usnesl Československý národní výbor k ustavení Prozatímního státního zřízení ČSR na britské půdě. President E. Beneš ho pak jmenoval předsedou exilové vlády (byl jím v letech 1940–1945).


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 04. 04. 2019