Encyklopedie Plzně

Ernest Nason Harmon

  Ernest Nason Harmon


  • * 26.2.1894 – † 13.11.1979


  • generálmajor, vrchní velitel amerických vojsk v ČSR


  • čestný občan

   od 27. 10. 1945


  • poznámky

   Během druhé světové války působil nejprve jako velitel obrněné divize v Tunisku a v Itálii. V roce 1943 se vrátil do Spojených států, ale do Evropy se navrátil o rok později opět jako velitel obrněné divize.
   Na osvobozování západních a jihozápadních Čech se na konci 2. světové války podílel V. sbor 3. americké armády, který byl ve dnech 16. – 21. června 1945 na témže území vystřídán XXII. sborem, jemuž velel generálmajor Ernest Nason Harmon. Oficiální úkol tohoto nového sboru, do té doby umístěného v Porýní, spočíval „v asistenci československým orgánům při získání moci, zajištění práva a pořádku a zřízení stabilizované vlády“ v Plzni i v západních Čechách. Americká armáda, štáb XXII. sboru v čele s E. N. Harmonem opustili Plzeň a okolí 30. listopadu 1945, slavnostní oficiální rozloučení s osvoboditeli proběhlo na vojenské přehlídce na náměstí Republiky o deset dnů dříve.


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 18. 03. 2019