Encyklopedie Plzně

Josef Sigmond

  Ing. dr. Josef Sigmond


  • * 18.4.1868 Červený Hrádek – † 6.1.1956 Plzeň


  • profesor Vysoké školy hornické na Českém vysokém učení technickém v Praze


  • zajímavé okolnosti

   1887 jednoroční vojenská služba u 35. pěšího pluku (důstojník v záloze)


  • bydliště

   Plzeň, Bezručova (Andělská) 9
   od 23. 9. 1898 Plzeň, Karlovarská 451/70 (vila Marie)


  • vzdělání

   1880–1887 plzeňské reálné gymnázium
   1888–1891 lesnický odbor C. k. vysoké školy zemědělské ve Vídni
   6. 3. 1910 promován na C. k. vysoké škole zemědělské jako první český lesník na doktora zemědělských věd

  • jiné pocty

   Na jeho památku byla v Plzni v oblasti Boleveckých rybníků zřízena v roce 1998 Sigmondova naučná stezka.


  • zaměstnání

   od 1891 Státní výzkumný ústav lesnický v Mariabrunnu u Vídně
   od 1. 1. 1893 praktikant ve zařizovací kanceláři Těšínské komory arcivévody Albrechta
   na jaře 1883 lesní správce Zywieckého ředitelství velkostatků v západní Haliči
   1. 4. 1898 – 31. 12. 1922 lesmistr na velkostatku královského města Plzně
   1911 jmenován lesním radou
   1917 jmenován vrchním lesním radou
   od 1. 1. 1923 řádným profesorem pěstění lesa a nauky o lesním stanovišti na ČVUT v Praze
   1910 docent encyklopedie lesnictví při ČVUT v Praze
   1918/1919 přednášel na lesnického odboru Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze
   31. 12. 1919 se stal řádným profesorem na lesnickém odboru Vysoké školy zemědělské v Brně
   1921/1922–1938 řádná profesura na pražské škole

  • odborné a zájmové organizace

   1898 založil v Plzni Lovecký klub a Spolek pro ochranu myslivosti a chov loveckých psů se sídlem v Plzni


  • hrob

   hřbitov v Plzni - Bolevci


  • obrazy

   img0588.jpg


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Portrét z Plzeňska"


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Josefu Sigmondovi
   pamětní deska: Bolevecké polesí 0/01


  • události

   4. 2. 1898
   Nový městský lesmistr


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 19. 12. 2019

AmP, Sbírka fotografií, O 3015, sign. LP 311/57