Encyklopedie Plzně

Jan Prokop

  Jan Prokop


  • * 19.11.1911 Plzeň – † 18.9.2004 Plzeň


  • generálmajor, účastník odboje za 2. sv. války jako pilot mechanik RAF, 312. peruť


  • zajímavé okolnosti

   Po německé okupaci unikl přes hranice do Polska, odkud odjel ze Gdyně dne 2. června 1939 do Francie. Zde byl přijat do cizinecké legie – dle rozkazu zahraničního velení čsl. armády. 11. září 1939 byl přemístěn do Francouzského letectva. Zúčastnil se také ústupu z letiště Tours, Pepigman, pak odletu do Alžíru – letiště „Maison la Blanche“ a přesunu na letiště „Realisan“ u hranic Maroka. Po kapitulaci Francie odjel do Casablancy a dále konvojem do Gibraltaru a pak do Cardifu v Anglii. Dále sloužil u letecké báze RAF Cosford. Dne 5. srpna 1940, třetí den pobytu byl se skupinou kpt. Vašátko, por. Peřiny, rtm. Hanzlíčka přijat panem presidentem Benešem v Londýně. Zde pak byla urychleně ustanovena 312. peruť RAF. Spolu s ní začínal na letiští v Cambridge, Speak Liverpool a pak působil na mnoha dalších letištích ve Walesu, Skotsku a Anglii. Od března roku 1943 byl přemístěn k invazní jednotce Servicing Comando 3207RAF v Kenley.
   S touto jednotkou prošel veliký počet letišť jako zástupce velitele. Později byla jednotka včleněna do invazní armády „Blue Groupe“ pro přípravu invaze. V červnu 1944 se účastnil invaze do Francie a bojů v Belgii; poté se vrátil zpět do Anglie na leteckou bázi RAF Cosford.
   V srpnu 1945 se vrátil do Prahy. Byl zařazen k 1. let. oblasti Praha. Na podzim roku 1948 byl zatčen pro přípravu útěku za hranice a odsouzen na 7 let. 4. dubna roku 1950 byl režimem zinscenován monstr proces na Borech, v němž byl odsouzen k trestu smrti – později byl rozsudek změněn na 20 let vězení. Poté byl vězněn ve vyhlazovacích táborech Bory a Leopoldov, ve kterých strávil 17 let. Z Leopoldova byl propuštěn na základě rozhodnutí generálního prokurátora po 17 letech 25. května 1966. Částečně rehabilitován byl v roce 1968 a pak v roce 1990.


  • čestný občan

   od 31. 5. 1996


  • zaměstnání

   Západočeský aeroklub
   letecké oddělení Škodových závodů
   1930–1939 Čsl. armáda, letectvo
   1945 1. letová oblast Praha

  • odborné a zájmové organizace

   1968 předseda K 231
   1990 Konfederace politických vězňů, předseda 48. pobočky v Plzni


  • čestný hrob

   hřbitov Bolevec, oddělení U 10/č.7


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 18. 03. 2019