Encyklopedie Plzně

Miloslav Bělohlávek

  PhDr. Miloslav Bělohlávek


  • * 8.10.1923 Plzeň – † 26.9.2006 Plzeň


  • městský archivář a historik


  • zajímavé okolnosti

   Založil a redigoval sborník Minulostí Plzně a Plzeňska (od r. 1958) a Minulostí Západočeského kraje (od r. 1962).


  • vzdělání

   do 1941 II. státní reálka v Plzni na Mikulášském náměstí
   1943 doplňující maturita z latinského jazyka na reálném gymnáziu v Plzni a zároveň ukončil abiturientský kurz na obchodní akademii
   po skončení 2. světové války Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor český jazyk – dějepis. Zároveň studoval v letech 1946–1948 Státní archivní školu.


  • zaměstnání

   Z důvodu uzavřených vysokých škol během 2. světové války nastoupil do zaměstnání jako administrativní pracovník aprovizačního úřadu města Plzně.
   1943–1945 nuceně nasazen jako dělník ve Škodových závodech v Plzni.
   1948–1984 archivář Archivu města Plzně (městský archivář)


  • obrazy

   img0014.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Danuše Bělohlávková (Vodáková)


  • události

   23. 6. 1948
   Stěhování archivu


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 12. 03. 2020

Miloslav Bělohlávek. Zdroj: Archiv města Plzně.