Encyklopedie Plzně

Luboš Hruška

  Luboš Hruška


  • * 20.7.1927 Plzeň – † 30.6.2007 Plzeň


  • důstojník Čsl. armády


  • čestný občan

   od 7. 9. 2006


  • vzdělání

   od 1946 Vojenská akademie v Hranicích

  • vyznamenání a pocty

   1992 Historická pečeť města Plzně
   1994 Cena města Plzně
   1997 řád T. G. Masaryka
   11. 11. 1999 u příležitosti Dne veteránů státní vyznamenání Kříž ministra obrany ČR
   2003 řád svatého Silvestra (papež Jan Pavel II. jím ocenil Hruškovy mimořádné zásluhy o církev)


  • poznámky

   V r. 1949 byl zatčen po nezdařeném pokusu o emigraci a odsouzen ve zmanipulovaném procesu za velezradu k 18 letům těžkého žaláře. Více než 10 let strávil ve věznicích na Borech, v Leopoldově, Bytízi a v uranových dolech.
   Po propuštění v r. 1960 začal z ovocného sadu svého otce v Plzni-Doudlevcích vytvářet okrasnou zahradu, kterou chtěl zasvětit všem obětem zla. Sochař Roman Podrázský z Přibyslavi vytvořil v letech 1986–1991 v zahradě 12 pískovcových soch symbolizujících Kristovu křížovou cestu. Po roce 1989 byla postavena i kaple sv. Maxmiliána Kolbeho, která zároveň slouží i pro kulturní pořady. Meditační zahrada byla v r. 1990 zpřístupněna veřejnosti. V r. 1993 založil L. Hruška Nadaci Památníku obětem zla a v r. 1995 předal Památník plzeňskému biskupství.


  • stavby

   Meditační zahrada
   547
   zakladatel meditační zahrady


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 04. 04. 2019