Encyklopedie Plzně

Josef Skupa

  Josef Skupa


  • * 16.1.1892 Strakonice – † 8.1.1957 Praha


  • profesor kreslení, scénograf Městského divadla v Plzni, loutkoherec, autor divadelních her, ředitel divadla, spoluzakladatel plzeňského studia Českého rozhlasu


  • zajímavé okolnosti

   18. 1. 1944 byl zatčen gestapem a později převezen do věznice v Drážďanech. Odtud při bombardování města v roce 1945 utekl a skrýval se až do konce
   války. Z té doby je známý i osud loutek Spejbla a Hurvínka, které byly nalezeny ohořelé na spáleništi, kam je odhodilo gestapo při likvidaci materiálů.


  • čestný občan

   od 1967


  • vzdělání

   reálné gymnázium Plzeň
   Uměleckoprůmyslová škola Praha

  • vyznamenání a pocty

   1948 národní umělec
   1955 Československá cena míru


  • zaměstnání

   profesor kreslení na plzeňské reálce
   Loutkové divadlo Feriálních osad v Plzni
   Městské divadlo v Plzni (scénograf)
   1930 Plzeňské loutkové divadélko prof. Josefa Skupy
   1945 Loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
   vedoucí loutkářské divadelní katedry Akademie múzických umění v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   od 1933 prezident Mezinárodní unie loutkářů


  • hrob

   Ústřední hřbitov Plzeň

  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov Plzeň (u kaple sv.Václava / vpravo)


  • poznámky

   V roce 1919 vyřezal Karel Nosek podle Skupova návrhu zvláštní postavičku, která dostala jméno Spejbl. Rozhodující pro další Spejblovu kariéru bylo zrození Hurvínka, kterého přivedl na svět Gustav Nosek.


  • pojmenované ulice

   Skupova (Plzeň)


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Čestné hroby města Plzně"
   Archivní pramen
   "Skupa Josef"


  • osoby

   Anna Kodýmová
   spolupracovnice Anežka Medunová
   studentka Gustav Nosek
   autor loutky Hurvínka, Máničky a Žeryka Ludvík Novák
   spolupracovník Karel Šlais
   přátelé


  • partneři

   Jiřina Skupová (Schwarzová)
   sňatek: 12. 6. 1920


  • ulice

   Spejblova
   Hurvínkova


  • stavby

   Byt rodiny malíře a loutkáře Josefa Skupy
   Politických vězňů 44/2044
   vlastník bytu
   Mrakodrap
   Prokopova 15/13
   hrával ve zdejším sále divadlo
   Ústřední hřbitov
   Rokycanská 125/173


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 25. 10. 2019