Encyklopedie Plzně

Josef Skupa

  Josef Skupa


  • * 16.1.1892 Strakonice – † 8.1.1957 Praha


  • profesor kreslení, scénograf Městského divadla v Plzni, loutkoherec, autor divadelních her, ředitel divadla, spoluzakladatel plzeňského studia Českého rozhlasu


  • zajímavé okolnosti

   18. 1. 1944 byl zatčen gestapem a později převezen do věznice v Drážďanech. Odtud při bombardování města v roce 1945 utekl a skrýval se až do konce
   války. Z té doby je známý i osud loutek Spejbla a Hurvínka, které byly nalezeny ohořelé na spáleništi, kam je odhodilo gestapo při likvidaci materiálů.


  • čestný občan

   od 1967


  • vzdělání

   česká dvojtřídní obecná škola v Mladějovicích
   1903–1906 C. k. česká reálka v Plzni
   1911–1915 Uměleckoprůmyslová škola Praha

  • vyznamenání a pocty

   1948 národní umělec
   1955 Československá cena míru


  • zaměstnání

   1919–1930 profesor kreslení na plzeňské reálce
   od 1917 spolupráce s Loutkovým divadlem Feriálních osad v Plzni
   Městské divadlo v Plzni (scénograf)
   1930 Plzeňské loutkové divadélko prof. Josefa Skupy
   1945 Loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
   vedoucí loutkářské divadelní katedry Akademie múzických umění v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   od 1933 prezident Mezinárodní unie loutkářů
   1919 spoluzakladatel Umělecké skupiny (spolu s Bohumilem Krsem, Františkem Pořickým a Janem Konůpkem)


  • hrob

   Ústřední hřbitov Plzeň

  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov Plzeň (u kaple sv.Václava / vpravo)


  • poznámky

   V roce 1919 vyřezal Karel Nosek podle Skupova návrhu zvláštní postavičku, která dostala jméno Spejbl. Rozhodující pro další Spejblovu kariéru bylo zrození Hurvínka, kterého přivedl na svět Gustav Nosek.


  • obrazy

   img1243.jpg img1244.jpg


  • pojmenované ulice

   Skupova (Plzeň)


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Čestné hroby města Plzně"
   Archivní pramen
   "Skupa Josef"


  • osoby

   Ladislav Josef Heller
   jeho žák Anna Kodýmová
   spolupracovnice Jan Konůpek
   Anežka Medunová
   studentka Gustav Nosek
   autor loutky Hurvínka, Máničky a Žeryka
   další osoby (3)...


  • partneři

   Jiřina Skupová (Schwarzová)
   sňatek: 12. 6. 1920


  • sourozenci

   Vilma (Vilemína) Votlučková (Skupová)


  • ulice

   Spejblova
   jeho hlasem poprvé Spejbl promluvil Hurvínkova
   jeho hlasem poprvé Hurvínek promluvil


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Josefa Skupy
   památník: Prokopova 15/01 Pamětní deska Josefa Skupy
   pamětní deska: Smetanovy sady 16/14


  • stavby

   Byt rodiny malíře a loutkáře Josefa Skupy
   Politických vězňů 44/2044
   vlastník bytu
   Mrakodrap
   Prokopova 15/13
   hrával ve zdejším sále divadlo
   Ústřední hřbitov
   Rokycanská 125/173
   má zde náhrobek


  • události

   5/1917
   Příchod Josefa Skupy 18. 7. 1907
   Zřízeno šestitřídní dívší lyceum


  • autor

   ŠPf


Aktualizováno: 12. 07. 2023

I.B reálky v Plzni, po 27. 11. 1903. Zdroj: Archiv města Plzně, Říha Jaroslav, kart. 666, i. č. 3.