Encyklopedie Plzně

pomník: Pomník obětem první a druhé světové války

Pomník obětem první a druhé světové války


 • K Pomníku padlých 0/01


 • katastr

  Černice

 • místo

  u černického hřbitova


 • umístění

  1919 pomník a pamětní deska obětem první světové války

 • úprava

  1947 pamětní deska obětem druhé světové války


 • autor

  Alois Holub a Jaroslav Kabát

 • prováděcí firma

  Jaroslav Chudáček

 • popis

  pomník je zakončený čtyřbokým komolým jehlanem s vytesaným kalichem na každé straně, na první je pak ještě profil M. Jana Husa; na čelní a pravé straně pomníku jsou oválné fotografie padlých a destičky s údaji


 • text

  první stana
  LÁSCE K VLASTI A NÁRODU / /
  USTUP PROSPĚCH OSOB A STRAN. / /
  první řada
  ŠNEBERGER VOJTĚCH Č. 80          ŠTRUNC VÁCLAV Č. 113 / /
  * 4/2 1897 ČERNICE                           *MILNÁ / /
  + 29/9 1918 CIORGIO DI NOGARO   PADL 1/12 1915 ST. MARIE / /
  ITALIE                                                  ISTRIE / /
  KHAIL MATĚJ Č. 43                            MAŠEK JOSEF Č. 125 / /
  * 24/2 1879 ČERNICE                         * 3/12 1893 V BEROUNĚ / /
  + 9/9 1915 V HRUBESZOVĚ              PADL 28/8 1914 U RAVY / /
  AUS. POLSKO                                    RUSKÉ / /
  MATAS JOSEF Č. 52 / /
  *11/5 1875 ČERNICE / /
  + 10/1 1918 VE WALLE DE ROUCHELLE / /
  ITALIE    / /

  druhá řada
  SUCHÝ JOSEF Č. 65             SUCHÝ MARTIN Č. 65 / /
  * 16/2 1889 ČERNICE             *20/11 1897 ČERNICE / /
  + PO ZRANĚNÍ 4/10 1917       PADL 31/3 1917 V BITEVNÍ ČÁŘE / /
  V PLZNI                                    U CECOVKY OKR. ZBOROW-HALIČ / /
  FOGL JAN Č. 60                      FOGL MARTIN Č. 12 / /
  * 11/5 1879                              *9/2 1872 + 28/4 1916 / /
  PADL 24/2 1916 ST. MARIA     PO UPRCHNUTÍ ZE ZAJETÍ / /
  U TOLMINA, ISTRIE                 V SRBSKU V KISZIFELEHAGY-UHRY / /
  TOPINKA JOSEF Č. 104 / /
  * 12/8 1884 ČERNICE / /
  + 14/3 1917 V PENZE, RUSKO / /

  třetí řada
  KHODL RUDOLF Č. 106                   TOPINKA VOJTĚCH Č. 102 / /
  * 17/8 1895 ČERNICE                        * 16/11 1900 ČERNICE / /
  + PO ZRANĚNÍ 8/10 1918 V PLZNI   + 15/10 1918 V PAPA, UHRY / /
  AIŠMAN VÁCLAV Č. 63 / /
  * 26/11 1894 ČERNICE / /
  PADL 8/3 1915 U GORLICE / /
  HALIČ / /

  druhá strana
  VZPOMÍNKA NA UTRPENÍ NAŠE / /
  NECHŤ SÍLÍ VŠECKY V LÁSCE A BRATRSTVÍ / /

  první řada
  KONDR JAN Č. 31                   ČECHURA TOMÁŠ Č. 3 / /
  * 1/10 1876 ČERNICE              * 21/12 1881 PLZEŇ / /
  + 15/9 1918 V OLOMOUCI      + 8/11 1917 V ROTUNDĚ VE VÍDNI / /
  MATAS AUGUSTIN Č. 8          JOSEF BŘINDA / /
  * 30/10 1893 ČERNICE           * 15/2 1881 PADL JAKO LEGIONÁŘ / /
  + 6/3 1915, TORONYA HALIČ + 6/9 1918 U VEL. USLOMU V RUSKU / /
  POL. LAZARET Č. 10 / /
  PERGL SIMON Č. 19 / /
  * 12/7 1886 ČERNICE / /
  PADL NA SRBSKÉM BOJIŠTI / /
  NEZVĚSTNÝ / /

  druhá řada
  EGERMAJER JOSEF Č. 23            EGERMAJER VOJTĚCH Č. 23 / /
  * 25/10 1884 ČERNICE                    * 14/1 1889 ČERNICE / /
  + NA DOVOLENÉ V ČERNICÍCH    PADL NA SRBSKÉM BOJIŠTI / /
  + 2/5 1915                                        NEZVĚSTNÝ / /
  EGERMAJER VÁCLAV                   VEJNFURT JOSEF Č. 23 / /
  * V ČERNICÍCH Č. 70                      * 22/11 1893 ČERNICE / /
  PADL JAKO LEGIONÁŘ                  PADL 18/5 1919 U TORNOK / /
  V AMER. ARMÁDĚ VE FRANCII    NA SLOVENSKU / /
  HEC VOJTĚCH / /
  * V ČERNICÍCH Č. 26 / /
  ZEMŘEL V RUSKU / /

  třetí řada
  NOVÁK JAN                           JOSEF ULČ / /
  * 23/8 1880 V ČERNICÍCH     * 31/12 1882 PADL 30/8 1914 / /
  OD 10/5 1918 NEZVĚSTNÝ  U OPOLE V RUSKU / /
  MATAS KAREL                       JAN ŠPELINA / /
  PODPORUČÍK                       RUSKÝ LEGIONÁŘ / /
  * 2/1 1898 + 16/1 1920           U 4. PL. PROKOPA VELIKÉHO
  U SVÝCH RODIČŮ                * 24/5 1887 1 13/1 1921
  NA DOVOLENÉ                     * V ČERNICÍCH

  třetí strana
  pamětní deska s reliéfem ženské postavy, symbolu republiky, opírající se o malý znak bývalé ČSR věnčený lipovým listím, a klečícího muže přísahajícího nad mrtvým bojovníkem
  NA VĚČNOU PAMĚŤ TĚM, KTEŘÍ / /
  ŽIVOTY SVÉ DALI ZA SVOU VLAST / /
  1939 1945 / /
  JAROSLAV DRAŽIL - VÁCLAV FIALA / /
  MILOSLAV FUX - JOSEF KOLÁŘÍK / /
  KAREL PEŠEK - JOSEF PLZÁK / /
  ANTONÍN UZEL - FRANTIŠEK ŽENÍŠEK / /
  JOSEF ŽENÍŠEK - BARBORA ŽENÍŠKOVÁ / /
  ČERNICE - DRÁŽĎANY - MELK V R. / /
  OSVĚČIM - PANKRÁC - TEREZÍN / /
  ČERNICE 1947 / /

  čtvrtá strana
  Z POVINNOSTI OBĚTOVALI JSME SE / /
  V DOBÁCH POHNUTÝCH V DÁLNÉ CIZINĚ / /
  SPÍME VĚČNÝ SEN, ABYCHOM POTOMKŮM / /
  PŘIPRAVILI NOVÝ ŽIVOT VE SVOBODNÉ VLASTI. / /
  NA PAMÁTKU 28. ŘÍJNA 1918 / /
  A KU POCTĚ MRTVÝCH SPOLUOBČANŮ / /
  VE SVĚTOVÉ VÁLCE OD 26/7 1914 DO R. 1920 / /
  VĚNUJÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI / /


 • ulice

  K Pomníku padlých


 • Část obce

  Černice


 • významné osoby

  Alois Holub
  pamětní deska obětem druhé světové války


 • související odkazy

  http://krizkyavetrelci.plzne.cz
  http://socharstvi.info/


 • prameny, literatura


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 20. 04. 2020