Encyklopedie Plzně

Radčice

Radčice


 • popis

  Původně samostatné Radčice byly k Plzni připojeny až v roce 1976. Dnes tvoří Radčice samostatný městský obvod s pořadovým číslem sedm.

  Když byla obec samostatná, byly její ulice bezejmenné. K jejich pojmenování došlo až krátce po připojení Radčic k Plzni. Konkrétně roku 1979 dostaly zdejší ulice své první a prozatím i poslední názvy. V uvedeném roce byla totiž na podnět Obvodního národního výboru Plzeň 3 jmenována čtyřčlenná komise, jejímž členem byl mimo jiné i místní kronikář, která navrhla názvy téměř všech tamějších ulic. Tato pojmenování byla posléze schválena, ale tabulky s vlastními jmény byly na nároží ulic upevněny až mnohem později.

  Zmíněného roku 1979 tak bylo pojmenováno 18 radčických ulic, přičemž jedna zůstala bezejmenná (tehdy travnatá ulice rovnoběžná s ulicí Košuteckou, vycházející od bývalé obecní kovárny v čp. 23 vzhůru k ulici K Zámečku). Dnes je v Radčicích pojmenováno celkem 22 ulic. Jejich názvy vycházejí zejména ze jmen obecných či místního pojmenování.

  Hlavní radčická tepna byla nazvána příznačně V Radčicích, aby bylo dochováno jméno této obce, která se stala součástí Plzně. Zbylé ulice byly v roce 1979 nazvány takto: Družstevníků, Jarní, Jilmová, K Zámečku (nazvána podle svého směru k radčickému zámečku), Ke Kovářce, Ke Kyjovu (nazvána podle zdejšího lesa Dolní Kyjov), Košutecká, Na Hůrkách, Na Jívách, Na Mazinách (podle pojmenování starého pozemku, který kdysi vlastnil rod Mazinů), Na Zábradlí, Prašná, Rolní, Stromková, V Břízkách, V Podlesí a Zahrádkářů.

  V devadesátých letech 20. století byla pojmenována další ulice, která dostala jméno podle své polohy pod zdejším lesem nazývaným Dolní Kyjov, tj. Pod Kyjovem (1993). V roce 2005 byla podle své polohy nazvána též slepá ulice Na Kopečku. K poslednímu pojmenování v Radčicích došlo v roce 2017, kdy byly pojmenovány hned dvě ulice. Inspirace pro jejich názvy byla též čerpána z okolních míst, tj. ulice K Vinicím (podle plzeňských Vinic) a ulice Ke Kališti (dle místního názvu, jež označuje svažité pole s naplavenou lehkou půdou).


 • více informací

  umo7.plzen.eu


 • ulice

  zobrazit


 • objekty

  Pomník obětem první světové války
  pamětní deska: V Břízkách 0/01 Pomník obětem druhé světové války
  pomník: V Břízkách 0/02 Pamětní deska Mistra Jana Husa
  pamětní deska: V Radčicích 20/01 Pamětní deska vojákům 3. armády USA
  pamětní deska: V Radčicích 9/01


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 08. 07. 2021