Encyklopedie Plzně

Křimice

Křimice


 • popis

  Obec Křimice byla k Plzni připojena až v roce 1976 a byla začleněna do tehdejšího ObvNV Plzeň 3. Na počátku 90. let 20. století se zdejší obyvatelé vyslovili v referendu pro obecní samosprávu, což bylo schváleno i městským zastupitelstvem. Od roku 1991 jsou samostatným Městským obvodem Plzeň 5 - Křimice.

  Křimické uliční názvosloví nemá tak bohatou historii, jako tomu je u Plzně či obcí, které byly k městu připojeny dříve. Zdejší ulice byly totiž poprvé pojmenovány až v roce 1970 a v místní kronice je uvedeno, že se tím uskutečnilo prvorepublikové přání křimických občanů. Bohužel názvy jednotlivých ulic a ani jejich počet zde nejsou uvedeny.

  K pojmenování křimických veřejných prostranství tak došlo krátce před připojením obce k Plzni v roce 1976. Rok na to byl vydán seznam plzeňských ulic, ze kterého je patrné, že řada křimických ulic měla stejná jména jako ty plzeňské. Proto také muselo dojít k úpravě uličních názvů, k čemuž došlo až v roce 1979.

  Přejmenována tehdy musela být většina zdejších ulic, např. dnešní Křimické náměstí se původně nazývalo náměstím Míru. Rok 1979 tak „přežilo“ pouze několik dříve pojmenovaných ulic, a to ulice K Rozvodně a Plzeňská. Částečně také ulice Kozolupská a Vochovská, které vznikly sloučením dvou ulic, přičemž po jedné z původních dostaly svůj název.

  V některých případech došlo jen k drobnějším úpravám jmen, např. dnešní ulice Prvomájová se původně nazývala třída 1. máje a Vejprnická, ulice K Nádraží zas Nádražní. Některé úpravy byly více „kreativní“, tj. Květinová se původně jmenovala Zahradní, Žitná zas Polní, Traťová U Dráhy atd.

  V roce 1979, když byly přejmenovávány ulice v Křimicích, se zde nacházelo 18 ulic, přičemž jedna dnes již neexistuje (Vodní – vedla přibližně v části dnešního Zámeckého náměstí).

  Vlastní názvy ulic vycházejí zejména z obecných jmen, pouze jediná ulice je pojmenována po významné osobnosti. Tou je ta nejmladší, která vznikla v roce 2016 a byla nazvána po pilotu amerického bombardéru C. W. Evansovi, jehož letadlo sem dopadlo po srážce s jiným strojem.

  Zbylé ulice svými názvy odkazují na jiné obce (Chebská, Vochovská apod.), pomístní jména (K Dolovu, Na Brůdku ad.), případně mají jiný „neutrální“ význam.


 • více informací

  umo5.plzen.eu


 • stavby

  Zámek v Křimicích
  Zámecké náměstí 1/1


 • ulice

  zobrazit


 • objekty

  Pomník obětem 1. světové války
  pomník: Křimické náměstí 0/01 Pomník obětem druhé světové války
  pomník: Křimické náměstí 0/02 Pomník americkým letcům
  pomník: Křimické náměstí 0/03 Pamětní deska k výročí osvobození
  pamětní deska: Provomájová 21/01


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 08. 07. 2021