Encyklopedie Plzně

Nová Hospoda

Nová Hospoda


 • popis

  Nová Hospoda je po Valše druhou nejmladší osadou, která byla přičleněna k Plzni. Osídlení v tomto prostoru je ale mnohem starší, neboť v blízkém lese a polích se nachází velké mohylové pohřebiště z doby bronzové, které je datováno do 15. století př. n. l. Po střední době bronzové však zdejší osídlení mizí.

  Dnešní Nová Hospoda leží na někdejším rozhraní dvou panství – křimického a plzeňského městského panství. Na okraji křimického panství byl na sklonku 17. století za majetku Vrtbů postaven dvůr Grünhof. Byla zde panská hospoda Zeleného dvora a vedle ní byly postaveny další 4 chalupy. Nová Hospoda dala jméno nově vzniklé osadě a název Grünhof zůstal pouze panskému dvoru.

  V 18. století vznikly u Nové Hospody dvě usedlosti, patřící plzeňskému panství, a to myslivna a hájovna. Postupem doby se osada spojila. K jejímu rozvoji přispělo nemalou měrou hornictví. V roce 1896 tu žilo již 406 obyvatel ve 33 domech, kteří se živili především prací v uhelných dolech. Po zrušení hornické kolonie u Litic (na místě pozdější Valchy) v roce 1910 se velká část horníků přestěhovala právě do Nové Hospody a Vejprnic.

  Po první světové válce zde žili především dělníci ze Škodovky a horníci. Velkým problémem obce byl nedostatek vody, který zhoršoval i zdravotní poměry v ní. Byly zde tři krámky a obchod Západočeského konzumního družstva, děti chodily do školy nejprve do Vejprnic, od roku 1902 zde byla zřízena pobočka vejprnické školy, která se roku 1908 osamostatnila. Zrušena byla v roce 1963. Byl zde zřízen Sokol, Dělnická tělocvičná jednotka, roku 1921 družstvo Lidový dům, 1922 konzumní družstvo. Již roku 1913 byl ustaven hasičský sbor a roku 1902 dělnický zpěvácký spolek. Spolky pořádaly zábavy a ochotnická představení.

  Roku 1950 byla osada připojena správně k Plzni, roku 1954 zde byl zřízen obvodní národní výbor a roku 1960 se Nová Hospoda stala součástí ObvNV Plzeň 3.

  Ulice zde byly poprvé pojmenovány v roce 1957 (např. Rovná, Prostřední, K Merfánům). Další dvě vznikly roku 1977 (KrajníBezejmenná) a také rok 2015 přinesl dva nové uliční názvy, tj. ulici ŠikmouU Svahu.


 • více informací

  umo3.plzen.eu


 • ulice

  zobrazit


 • objekty

  Pomník T. G. Masaryka
  pomník: U Malého rybníčka 0/01


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 01. 11. 2021