Encyklopedie Plzně

Malesice

Malesice


 • popis

  Malesice jsou součástí Plzni až od roku 2003 a tvoří samostatný Městský obvod Plzeň 9 – Malesice.

  Samostatná obec Malesice je poprvé zmiňována na konci třicátých let 13. století. O sedm set let později byla připojena k Německé říši a několik desítek českých rodin muselo být vystěhováno. Po konci druhé světové války byly z obce zase vysídleny německé rodiny a říšští uprchlíci. O starší malesické historii se více dozvíte ve druhém dnešním článku.

  K pojmenování tamějších ulic došlo až po připojení obce k Plzni. Do té doby byly bezejmenné, tak jako v jiných obcích. Konkrétně 23. června 2005 Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 9 – Malesice rozhodlo o pojmenování ulic na území tohoto městského obvodu. Ve vlastních Malesicích bylo pojmenováno celkem 17 ulic, které dostaly jména vesměs podle polohy ulice – např. Chotíkovská (podle nedaleké obce Chotíkov), U Potoka, Ke Mži, Ke Kostelu, Ke Sv. Josefu (podle místního názvu U Sv. Josefa, jelikož dle pověsti ve zřícenině hradu Kyjov přebýval poustevník Josef, jenž pečoval o zdejší kapli sv. Anny) apod. Kromě toho je zde i ulice Bezová či Borovicová. St

  Dnes se nachází v Malesicích celkem 21 ulic. Již v roce 2006 byly pojmenovány ulice Příčná a U Lesa, roku 2013 dostala své jméno ulice Ke Křimickému jezu a nejnovější vznikla v roce 2016 a nazvána byla Mezi Domy.

  Všechny zdejší ulice byly pojmenovány v tomto tisíciletí, a proto není překvapující, že se jedná o jejich první jména a prozatím i poslední názvy.


 • více informací

  umo9.plzen.eu


 • ulice

  zobrazit


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 08. 07. 2021