Encyklopedie Plzně

Nerudova 33/1214, Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu


 • historický název

  Německá obchodní akademie Františka Josefa I.

 • ulice

  Nerudova 33/1214


 • vznik

  1905–1908


 • stavební vývoj

  Modernistická stavba se secesními prvky, iniciovaná Kuratoriem Německé obchodní akademie (Curatorium der Deutschen Handels-Akademie in Pilsen), se výrazně odlišuje od školních budov, které ve stejné době realizovalo v historizujícím slohu město. Mohutná třípatrová budova na půdorysu L vznikla místo původně plánované nižší stavby s dvorním křídlem, které zde ale tehdejší regulační plán nepřipouštěl.

  V ose hlavního průčelí, obráceného do Nerudovy ulice, je portál hlavního vchodu, na který navazuje ústřední prostor stavby s tříramenným schodištěm. Hlavní průčelí je členěno třemi mělkými rizality, jež završují lichoběžníkové štíty lemované výraznou římsou. Plochy fasád člení mezipatrová římsa nad druhým patrem, přičemž okna ve spodních podlažích jsou spojena nikami. Monumentální ráz a dojem pevné stavby dále podporují kamenné lisény a masivní betonové sloupky i poutce některých oken. Na celkovém dojmu se výrazně podílí barevný kontrast mezi prvky z červeného pískovce a světlou omítkou, jejíž plochy doplňují geometrické a rostlinné ornamenty v horní části fasády. Z Koperníkovy ulice vedl samostatný vchod do části budovy, která sloužila dívčí obchodní škole. Po druhé světové válce byla do budovy umístěna učňovská škola a v souvislosti s tím v přízemí vznikla cukrářská a pekařská dílna.

  Po r. 1989 byla velmi zchátralá stavba kompletně zrekonstruována (včetně obnovy slohových fasád), dnes zde sídlí Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  August Helmar Tetmajer
  1905–1908 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 23. 03. 2021