Encyklopedie Plzně

Rooseveltova, Rooseveltův most

Rooseveltův most


 • historický název

  Saský most

 • ulice

  Rooseveltova


 • vznik

  1848–1850


 • stavební vývoj

  Po zboření Saské brány bylo rozhodnuto, že se vybuduje (místo mostu přes Soukenickou valchu a mostu přes Mži z Rychtářky na Roudnou) nové přemostění ve výškové úrovni středu města a navazující silnice k tzv. Červenému vrchu pod Lochotínem.

  Na pilíře kamenného obloukového mostu, překonávajícího Mži, Rychtářku a valchu, byly přeneseny barokní sochy z různých míst ve městě. Litinový kříž umístěný na pilíř nad řekou pochází z plaské huti.

  V letech 1889–1890 bylo odstraněno původní kamenné zábradlí, chodníky se rozšířily a byly opatřeny železným nýtovaným zábradlím.

  V 80. letech 20. století nahradila most železobetonová konstrukce, přičemž tři kamenné klenby nad řekou byly zachovány, stejně jako sochařská výzdoba.


 • obrazy

  img0519.jpg img0521.jpg img0520.jpg


 • prameny, literatura


 • objekty

  Pamětní deska Jindřichu Křečanovi
  pamětní deska: Rooseveltův most 0/01


 • autor

  DM


Aktualizováno: 24. 03. 2021

Socha na Saském mostě, foto Čeněk Hrbek. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 30, sign. LP254/1.