Encyklopedie Plzně

Americká, Wilsonův most

Wilsonův most


 • historický název

  Most císaře a krále Františka Josef I. / Wilsonův most / Most Karla IV. / Most Vítězství

 • ulice

  Americká


 • vznik

  1912–1913


 • stavební vývoj

  Stavba mostu přes Radbuzu byla součástí záměru vybudovat novou spojnici mezi centrem města, Říšským předměstím a nádražím, resp. Pražským předměstím. První návrh mostu vznikl již v r. 1894 jako součást projektu regulace Radbuzy – měl být sdružen s novým jezem, který by nahradil rušený tzv. Královský jez (poblíž budovy Západočeského muzea).

  Později byl most navržen tak, aby jeho realizace mohla proběhnout nezávisle na neustále odkládané regulaci řeky. Kamenný klenutý most se dvěma otvory o světlosti 27,5 m je převážně ze štěnovické žuly. Na obou koncích byly na krakorcích nad řeku vyloženy domky pro výběrčí mýta, nad středním pilířem se nad vyhlídkovými nikami tyčí kamenné pylony, zakončené kandelábry s obloukovými lampami. Prolamované kamenné zábradlí bylo rovněž vyloženo na konzolách před okraj mostu.

  Plánovanou tramvajovou trať, pro kterou již byly do dlažby zapuštěny kolejnice, nahradily po druhé světové válce trolejbusy.


 • obrazy

  img0459.jpg img0460.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Josef Farkač
  architekt Václav Mencl
  architekt


 • události

  15. 11. 1918
  Přejmenování veřejných prostranství 29. 10. 1918
  Bourání Rakouska 28. 9. 1913
  Otevřen most Císaře Františka Josefa I.


 • autor

  DM


Aktualizováno: 23. 03. 2021

Pohled na Wilsonův most. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 1804a, sign. LP291/12.