Encyklopedie Plzně

náměstí Republiky 16/130, Principálovský dům

Principálovský dům


 • ulice

  náměstí Republiky 16/130


 • majitelé

  (15. století) rod Hladkovských

  (?–1503) Anna Šefránková (nejspíše rozená Hladková), nejbohatší měšťanka té doby

  (1503–?) Volf Hladek

  (1516–?) Mikuláš Principál

  (?–?) Lidmile Geronysová a Kašpar Stehlík z Čenkova

  (1653–nyní) město Plzeň

 • firmy a instituce

  (1653 - 1833) Celnice

  (1833 - 1910) Krajský úřad


 • zajímavosti

  V roce 1648 zde bydlel plukovník Lacron, který vedl práce na novém opevnění Plzně.

  Dům získal jméno po majiteli Mikuláši Principálovi.


 • vznik

  Kolem r. 1825


 • stavební vývoj

  Rozlehlý patrový nárožní měšťanský dům, vystavěný kolem r. 1700, byl výrazně empírově přestavěn. Průčelí členěnému pilastry dominuje směrem do náměstí nízký trojúhelný štít, který nahradil dvojici starších štítů. Do nádvoří se obrací prosklená arkáda. V domě sídlila do r. 1833 celnice, poté úřadovny krajského úřadu; od r. 1910 je v majetku města. Na bočním průčelí, kde se nachází postranní vchod, byl osazen renesanční portál ze zbořeného domu č. p. 228 v Riegrově ulici.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Kašpar Stehlík
  majitel domu


 • autor

  Metlička


Aktualizováno: 28. 07. 2019