Encyklopedie Plzně

Smetanovy sady 5/80, Židovský obecní dům se synagogou

Židovský obecní dům se synagogou


 • ulice

  Smetanovy sady 5/80

 • charakteristika

  objekt ve vnitrobloku domu


 • zajímavosti

  Důvodem k zakoupení domu byl fakt, že za ním bylo možno postavit synagogu, která nebude na očích veřejnosti a nebude ji popuzovat, neboť v té době převládaly antisemitské nálady.


 • vznik

  1857–1859


 • stavební vývoj

  Stavba vznikla brzy po obnovení židovské obce v Plzni (1853) a dobře vyjadřuje její tehdejší postavení. Obec zakoupila dům sice na tehdejším okraji města, ale zároveň na dobrém místě v sadovém okruhu, synagogu postavila vlastními silami, ale raději ji ukryla do vnitrobloku.

  Strohá stavba na obdélném půdorysu má novorománská průčelí členěná pouze lisénami a obloučkovým vlysem. Vnitřní prostor je členěn dvěma dřevěnými galeriemi, což koliduje s rozvržením oken, neboť původní plán počítal pouze s patrovou galerií. V západním průčelí, jehož střední část je zdvižena do trojúhelného štítu s desaterem, jsou tři osy dveří a oken, z nichž krajní vedou na dvě vřetenová schodiště zpřístupňující galerie. R. 1875 svatyni doplnila tzv. Pomocná synagoga vystavěná v bezprostředním sousedství.

  Po r. 1892 se těžiště náboženského života přesunulo do Velké synagogy. Po druhé světové válce sloužily starší synagogy jako skladiště, Pomocná synagoga vyhořela a v konzervovaném nezastřešeném prostoru je od r. 2002 instalován památník plzeňským obětem holokaustu. Poslední restaurování budovy proběhlo v roce 2014. Stará synagoga slouží od poloviny 90. let 20. století jako výstavní a koncertní síň.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Martin Stelzer
  1857–1859 stavitel


 • autor

  DM


Aktualizováno: 22. 03. 2021