Encyklopedie Plzně

Kopeckého sady 11/97, Kopeckého sady č. p. 97, tzv. Kamerál

Kopeckého sady č. p. 97, tzv. Kamerál


 • historický název

  Kamerál

 • ulice

  Kopeckého sady 11/97


 • vznik

  1844


 • stavební vývoj

  Symetrické hlavní průčelí klasicistní třípodlažní budovy na půdorysu L zdůrazňuje v ose rizalit s vysokým pilastrovým řádem s kompozitními hlavicemi, ukončený trojúhelným štítem. Nad hlavním vstupem je balkon s litinovým zábradlím. Průjezd do dvora se původně oboustranně otevíral do rozlehlé haly členěné dvěma řadami sloupů. Budova je polovinou původní stavby, která zpočátku sloužila jako sídlo finančních úřadů (na místě západní části stojí budova Měšťanské besedy – č. p. 59). Na počátku 20. století zde byla škola, pro kterou bylo prodlouženo dvorní křídlo. Dům je kuriózní tím, že jej nechal vystavět knihař Hässler z prostředků získaných obrovskou výhrou v loterii. Dnes zde sídlí Magistrát města Plzně.


 • prameny, literatura


 • školy

  I. obecná škola chlapecká v Plzni - západní obvod
  I. obecná škola chlapecká v Plzni - jižní obvod


 • události

  5. 5. 1945
  Situace 5. května 1945 15. 3. 1939
  Obsazení Plzně 7. 6. 1882
  Plzeň rozdělena na čtyři české školní obvody 1844
  Stavba Kamerálu


 • autor

  DM


Aktualizováno: 11. 03. 2021