Encyklopedie Plzně

Solní 20/260, Budova Hlavní pošty

Budova Hlavní pošty


 • historický název

  c. k. Hlavní pošta

 • ulice

  Solní 20/260


 • stavební vývoj

  Budova pošty je vystavěna na dvou bývalých pozemcích číslo popisné 259 a 260. Na těchto pozemcích se v minulosti nacházela i židovská synagoga a hospoda Martina Kestřánka "U Korbiána". Monumentální třípodlažní novorenesanční stavba se hlavním průčelím obrací do okružních sadů. Nároží zdůrazňovala věž kruhového půdorysu, završená střechou tvaru kupole. Ústředním prostorem budovy je dvoupodlažní hala s ochozem, která měla původně přirozené horní osvětlení a z níž je přístupné jak hlavní schodiště, tak jednotlivé úřadovny. Ve 2. polovině 20. let 20. století byla provedena nástavba objektu a modernizace fasád, přičemž původní historizující průčelí zanikla. Demontovaná sochařská výzdoba byla umístěna v městských sadech. Jediná dodnes dochovaná socha se nachází u železniční zastávky Plzeň – Jižní předměstí.


 • obrazy

  img0060.jpg


 • prameny, literatura


 • objekty

  Pamětní deska obětem 2. světové války
  pamětní deska: Solní 20/01


 • události

  31. 7. 1914
  Úplná mobilizace


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 01. 2019

Hlavní pošta před nástavbou. Foto: Čeněk Hrbek. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka Fotografií, i. č. O 60, sign. LP 254/31.