Encyklopedie Plzně

Palackého náměstí 2/37, Kasárna 35. pěšího pluku

Kasárna 35. pěšího pluku


 • ulice

  Palackého náměstí 2/37


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  24. 1. 1969


 • zajímavosti

  Budoucí 35. pěší pluk vznikl v 8. 1. 1683 na základě dekretu římského císaře a českého krále Leopolda I.

  Označení 35. pěšího pluku bylo přiřazeno až v roce 1769, kdy bylo zavedeno číslování jednotlivých útvarů rakouské armády.

  V roce 1771 byla Plzeň definitivně určena jako štábní stanice s obvodním okrskem pro celý Plzeňský kraj.

  Již v polovině 18. století se objevovaly úvahy o vybudování kasáren. Do té doby totiž museli měšťané přijímat císařské vojáky do svých domů a ubytovávat je v nich.

  Finanční rozpočet pro stavbu kasáren byl znám již v roce 1815 a dobrovolně se největší podíl na nákladech rozhodli nést právováreční měšťané, kteří v roce 1818 souhlasili s odváděním 30 zlatých z každé várky piva.

  V průběhu výstavby kasáren se přišlo na několik problémů. Tím nejzásadnějším se stala chybějící sociální zařízení, která musela být do plánů spěšně zařazena a vystavěna. Dalším byla stékající voda z okolních polí, která se v místech kasáren dříve zadržovala a do projektu musel být zařazen i odvodňovací kanál.


 • vznik

  1821–1826 (Martin Kottnauer)


 • stavební vývoj

  Stavba budovy kasáren trvala od roku 1823 do roku 1826. Osově symetrická klasicistní třípodlažní budova tvoří celý blok, obrácený bočním průčelím do okružních sadů. Hlavní vstupní průčelí, orientované do Palackého třídy, bylo zdůrazňoval trojúhelný štít. Uprostřed bloku bylo nádvoří s cvičištěm, do kterého se podélná křídla otevírala arkádami. Budova byla v r. 1969 zbořena a na jejím místě je nyní silniční křižovatka a parkoviště. Již v r. 1967 došlo kvůli stavbě silnice (v prodloužení Klatovské třídy k budoucímu přemostění Mže a k plánovaným sídlištím na Severním předměstí) k demolici bloku domů severně od kasáren.


 • prameny, literatura


 • události

  3. 2. 1919
  Ustavení IV. pluku Stráže svobody 1. 11. 1918
  Evakuace uherských pluků 30. 10. 1918
  Částečné opadnutí nadšení 31. 7. 1914
  Úplná mobilizace 5. 10. 1826
  Dostavění kasáren 35. pěšího pluku


 • autor

  DM


Aktualizováno: 11. 03. 2021