Encyklopedie Plzně

sady Pětatřicátníků 11/35, Velká synagoga

Velká synagoga


 • ulice

  sady Pětatřicátníků 11/35


 • nej...

  Evropa: druhá největší synagoga v Evropě (a třetí na světe - mimo Izrael)

 • zajímavosti

  Původní plány vytvořil architekt Max Fleischer ve stylu severoněmecké gotiku (návrh připomíná vídeňskou synagogu od stejného autora), ale pro finanční náročnost nebyl realizován.


 • vznik

  1888 (původní plány), 1890–1893


 • stavební vývoj

  Na místě dnešní Velké synagogy stával od počátku 19. století hostinec U Pytlíků. V roce 1874 byl vybráno právě místo hostince pro výstavbu nové synagogy. Ale až v roce 1888 byl vybrán návrh pro realizaci stavby. Finanční možnosti židovské obce však nebyly tak rozsáhlé, aby bylo možné původní projekt realizovat a proto byly provedeny úpravy, aby náklady nepřesáhly možnosti židovské obce.

  V letech 1890–1893 probíhala stavba Velké synagogy stavitelem Emanuelem Klotzem. Synagoga je vystavěna s prvky maurského a románského slohu. Hlavní osově symetrické průčelí, v němž se uplatňují režné červené cihly, dominuje dvojice věží, které přecházejí ze čtvercového v osmi-úhelný půdorys a jsou završeny cibulovými báněmi. Mezi věžemi se nachází štít, který je lemovaný obloučkovým vlisem, na kterém jsou umístěny výrazné desky smlouvy.

  Po rekonstrukci z devadesátých let 20. století slouží především jako výstavní a koncertní síň.


 • obrazy

  img0421.jpg img0496.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Emanuel Klotz
  1890–1893 stavitel/architekt Rudolf Štech
  1890–1893 stavitel/architekt


 • události

  4. 5. 1918
  Protesty proti špatnému zásobování


 • autor

  DM, Fan


Aktualizováno: 11. 03. 2021

Smetanovy sady - pohled na Velké divadlo se synagogou. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 61, sign. LP254/32.