Encyklopedie Plzně

Dřevěná 4/344, Gerlachovský dům

Gerlachovský dům


 • ulice

  Dřevěná 4/344


 • majitelé

  (1433–1462) Hanuš, lékař císaře Sigmunda

  (1533–1539) Oswald Steiger, varhaník

  (1566–?) Jan Merlian (Škarpalin), stavitel a kameník vlašského původu

  (?–?) Jan Kotorovský ze Lvovan

  (1696–?) Jakub Auguston, vlašský stavitel a štukatér

  (18. století) Josef mladší Auguston, vnuk Jakuba Augustona

  (30. léta 19. století) Jan Nepomuk Jelínek

  (1839–?) Josef Gerlach a Marie Jelínková (Gerlachová)


 • firmy a instituce

  Národopisné muzeum Plzeňska


 • stavební vývoj

  Původně byl dům v gotické podobě, ale v roce 1575 jej nechal Jan Merlian (Škarpalin) přestavět do renesanční podoby. Takto se zachovalo první patro a přízemí společně s kamenným portálem v jehož klenáku je umístěna kartuše s monogramem stavitele a letopočet (I. M. 1575). Později přibyl nad portál ještě nástavec v kartuši se znakem. Dům byl nejspíše pobořen v roce 1618, když vojska generála Mansfelda dobyla Plzeň.

  Dům byl po třicetileté válce opraven, ale jeho stav se opět zhoršoval. Koncem 17. století byl dům přestavěn Jakubem Augustonem mladším.Fasáda byla zdobena štukovými ozdobami a plastikou a byla znatelně barokisována. Celá přestavba byla zakončena novým štítem, a úpravou zadního stavení. Ve 30. letech 19. století bylo upraveno horní polopatro, původní půda, k obytným účelům a v přízemí byl upraven krám.

  V roce 1909 měl být zbořen, ale díky aktivitě Ladislava Lábka a jím iniciovaného Kroužku přátel starožitností dům vykoupilo město Plzeň, aby jej zrekonstruovalo pro muzejní účely. Dům byl restaurován a rozšířen kontextuálně pojatou přístavbou a dle Lábkovy koncepce zde vznikla moderní expozice života na Plzeňsku, kterou tvoří zařízené interiéry obytných prostor z různých dob, historického obchodu apod. (expozice je dnes součástí Západočeského muzea v Plzni.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jakub Auguston mladší
  autor původní přestavby František Beneš
  1910 (?) – 1913 architekt Josef Farkač
  1910 (?) – 1913 architekt Josef Gerlach
  majitel Kamil Hilbert
  autor novodobého ideového návrhu
  další významné osoby (2)...


 • události

  28. 9. 1915
  Otevření národopisného muzea 1696
  Přestavba Gerlachovského domu


 • autor

  DM


Aktualizováno: 24. 02. 2022