Encyklopedie Plzně

Pražská 15/84, U Bílého lva

U Bílého lva


 • ulice

  Pražská 15/84


 • majitelé

  (?–1584) Jan Kotorovský

  (1584–?) Václav Šedivec a manželka Dorota

  (1628–1646) Šimon Hallaš, šenkýř

  (1646–?) Pavel Hallaš

  (?–1742) Jan Tobiáš Hallaš

  (1742–1742) Václav Wellner

  (1742–1759) Jan Štěpán Göch

  (1759–?) Hynek Štecher

  (?–?) Martin Trohař

  (1790–1791) Tobiáš Dinner

  (1791–?) František Houška

  (1835–1843) Bartoloměj Taun s manželkou Klárou, rozenou Dinnerovou

  (1843 - ?) Jan Ronolter, kotlář


 • zajímavosti

  Právovárečný dům

  Nejdéle v roce 1628 vznikl název "U Bílého lva", kdy se tu takto jmenoval hostinský dům.


 • stavební vývoj

  Dům o dvou patrech byl postaven v renesančním období a jednalo se o jeden z největších a nejdražších domů ve městě. No domě se již v té době nacházel mohutný portál s dvěma páry kanelovaných sloupů, na nichž leží římsa s triglyfy a metopy, ve cviklech masky.

  V 19. století byl dům přestavěn do klasicistní podoby. Má půdorys tvaru lichoběžníku s vnitřním dvorem a mansardovou střechu. Hlavní průčelí do Pražské ulice je přibližně v ose zdůrazněno středním rizalitem, v jehož prvním patře je výklenek (lodžie) s kovovým zábradlím; rizzalit ukončuje trojúhelný štít. V přízemí byl ponechán renesanční edikulový portál, připisovaný Giovannimu de Statia. Úprava domu připomíná stavby, které po roce 1800 v Plzni navrhoval Šimon Michael Schell.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jan de Statia
  je mu připisován jeden z portálů s dvěma páry kanelovaných sloupů, na kterých leží římsa s triglyfy a metopy Jan Kotorovský
  majitel Šimon Michael Schell
  připomíná jím stavěné domy


 • autor

  DM


Aktualizováno: 10. 03. 2021