Encyklopedie Plzně

náměstí Republiky 7/95, Bezděkovský dům

Bezděkovský dům


 • ulice

  náměstí Republiky 7/95


 • majitelé

  (1537 - ?) Zygmund Stašek z Dubnice

  (1592 - ?) Šimon Plachý z Třebnice, plzeňský kronikář a radní písař

  (1856 - ?) Hynek Bezděk

 • provozovny

  Po roce 1810 se zde nacházela voskařská a svícnarská dílna.

  1848 sklad střižného zboží.

  Nacházela se zde i uzenářská dílna.


 • zajímavosti

  Právovárečný dům.


 • vznik

  1906-1907


 • stavební vývoj

  Původní dům vznikl po roce 1537 a měl tři páry sdružených oken a zakončen byl dvěma vysokými trojúhelníkovými štíty, vyplněnými gotizující arkaturou. Dům vyhořel společně s domem číslo popisné 94 roce 1690, ale již v roce 1696 byl znovu postaven. Mezi předními pokoji do ulice a zadními do dvora se nacházeli dvě neosvětlené místnosti, černá kuchyně a alkovna.

  V roce 1906 byl dům zbourán a vystavěn jako novostavba Františkem Kotkem podle projektu architekta Kamila Hilberta v novém slohu gotickém.

  Čtyřpodlažní novostavba s hlavním průčelím ve stylu secese, inspirovaným však gotikou. V ose průčelí završeného třemi štíty, jehož plochu člení jednoduše profilovaná přetínavá žebra ukončená drobnými fiálami, je arkýř. Mezi okny prvního patra jsou na pozadí listových fiál plastické figurální motivy symbolizující šetrnost starší generace, jež přináší plody generaci mladší. Vlevo, u nohou muže s pokladnicí, je v reliéfu zobrazen původní gotický Bezděkovský dům z doby po roce 1537. Autorem plastik i další výzdoby průčelí je sochař Stanislav Sucharda.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Ignác Bezděka
  1856 koupil tento dům Jan Bezděka
  majitel Luděk Bezděka
  majitel Kamil Hilbert
  1906–1907 autor projektu František Kotek
  stavitel
  další významné osoby (1)...


 • autor

  Metlička


Aktualizováno: 10. 03. 2021