Encyklopedie Plzně

náměstí Republiky 201, Říhovský dům

Říhovský dům


 • ulice

  náměstí Republiky 201


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1859

 • majitelé


  (15. století) rodina Mudrochovských a Bernatovských

  (po 1516 - ?) Blažej Kroupa s manželkou

  (1554 - 1570) Vilém Samec (Prchal)

  (1570 - ?) Jan Třeštík z Hyršova

  (1616 - ?) Mikuláš Hartman a rodina

  (? - 1658) Tomáš Třebnický s vdovou po Janu Hartmanovi

  (1658 - 1665) Martin Armon

  (1665 - ?) Jiří Milfencl

  (1741 - 1770) Kajetána, dcera Tomáše Mühlwentzla, s manželem Karlem Fellnerem z Feldegu, hejtmanem při dělostřelbě

  (1770 - ?) Anna Fellnerová a manžel Bernard Říha, lékař


 • zajímavosti

  Pravděpodobně v tomto domě se uskutečnilo shromáždění vyšší valdštejnských důstojníků a 12. ledna 1934 zde byl nejspíše podepsán revers věrnosti Albrechta z Valdštejna.

  Bernard Říha dal roku 1773 strhnout domeček v Říšské ulici a ohrozil tímto zeď zadního stavení domu číslo popisné 202. Na opravu si vzal cizího zedníka, za což mu bylo městskou radou vytčeno.

  V roce 1847 navštívil dům budoucí císař František Josef I. při návštěvě Plzně.

  I přes značné protesty známých osob tehdejší doby bylo městskou radou rozhodnuto o zbourání domu, k čemuž došlo v roce 1859.


 • stavební vývoj

  Dům stál již v 15. století. Po roce 1516 byl dům výrazně vystavěn a údajně se na pod jedním oknem nacházel letopočet 1536. Po roce 1570 byl dům výrazně zveleben. Dům měl gotický arkýř směrem k sousednímu domu číslo popisné 202 a s bohatě profilovaným gotickým portálem, nepravidelně umístěnými 4 okny a dvěma renesančními štíty, mladšími než ostatní stavba. V přízemí se nacházely krámky ve staré kvelbové úpravě. Za arkýřem byla vybudována síň téměř kvadratická. Roku 1689 dal Bernard Milfencl vybudovat sklepení Antonínem Kašpárkem. V roce 1731 byla prý vyzdobena velká síň alchymistickými motivy a malbami. Roku 1773 nechal Bernard Říha pro špatný stav zbourat domeček v Říšské ulici, čímž poškodil zeď sousedního domu číslo popisné 202. V roce 1859 byl dům z rozhodnutí městské rady zbourán a pozemek byl rozparcelován na 4 díly.


 • prameny, literatura


 • události

  16. 12. 1859
  Bourání Říhovského domu


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 01. 2019